Foto: Pixabay.com

“Nizak nivo otvorenosti budžeta”

Međunarodni Indeks otvorenosti budžeta (OBI) pokazuje da Srbija ne ispunjava standarde dobre prakse kada je reč o objavljivanju i sveobuhvatnosti budžetskih dokumenata, učešću javnosti u budžetskim procesima i nadzoru koji nad Vladom ostvaruju Skupština i nezavisna tela, objavila je juče “Transparentnost Srbija” (TS).

“Glavni razlog za taj loš rezultat je što Srbija ne poštuje sopstvene zakone”, ocenio je programski direktor TS Nemanja Nenadić. On je kazao da se pre svega ne poštuje Zakon o budžetskom sistemu koji, pored ostalog, predviđa kalendar u kome se navodi do kojeg roka bi budžetski korisnici trebalo da upute svoje predloge finansijskih planova, do kada Ministarstvo finansija treba da izradi memorandum o budžetu, do kada se radi nacrt i predlog budžeta i do kada se on usvaja. Nenadić je podsetio da izveštaj o troškovima budžeta nije upućen Skupštini nekoliko godina. On je dodao da ne postoje ni naznake da se nešto radi na povećanju učešća građana u kreiranju budžeta.