Foto: Crta

Poslaničke grupe dobile poziv da predlože kandidate za poverenika

Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije uputio je juče poziv poslaničkim grupama da predlože kandidata za poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svaka poslanička grupa u roku od sedam dana od dana upućivanja poziva treba odboru da podnese obrazložen predlog kandidata za poverenika. Pošto poslaničke grupe odboru dostave predloge on će sa kandidatima koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i upućenim pozivom organizovati razgovor, nakon čega će utvrditi predlog kandidata za izbor poverenika i dostaviti Skupštini Srbije. U pozivu je navedeno da se za poverenika bira osoba s priznatim ugledom u oblasti zaštite unapređenja ljudskih prava koje je završilo pravni fakultet i ima namanje deset godina radnog iskustva. Kandidat ne može da bude osoba koja obavlja funkciju ili je zaposlen u drugom državnom organu ili političkoj stranci. Poverenik se bira na vreme od sedam godina i ista osoba može biti birana najviše dva puta na tu funkciju. Povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću mandat je istekao krajem decembra prošle godine, a tu funkciju je obavljao u dva mandata.

Podsetimo, organizacije civilnog društva, koje se primarno zalažu za zaštitu prava građana, u više navrata su pozivale Odbor za kulturu i informisanje da u najkraćem roku započne postupak izbora novog poverenika. Inicijativu za otvaranje transparentnog procesa izbora novog poverenika, još u novembru prošle godine pokrenulo je 70 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice. Inače, u predlogu kriterijuma nevladinih organizacija Partneri za demokratske promene Srbija, Transparentnost Srbija, SHARE fondacija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Biro za društvena istraživanja (BIRODI), Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Crta) – navedeno je da svi kandidati treba da poseduju relevantno stručno znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja, da nisu povezani ni sa jednom političkom strankom, niti da su kršili zakone, profesionalne standarde i pravila struke. “Crta” je pokrenula akciju “Hoću Poverenika, a ne poslušnika!”, kako bi skrenula pažnju da proces izbora poverenika još nije pokrenut, ali i da je neophodno poštovati kriterijume transparentnosti, otvorenosti, integriteta i da građani budu informisani ko su potencijalni kandidati.