Sednica Odbora / Foto: FoNet, Ognjen Stevanović

Skupštinski odbor usvojio predlog izmena Ustava

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio je predlog Vlade za promenu Ustava Srbije u delu koji se tiče pravosuđa.

Odbor je prethodno odbio predlog predsednika tog tela Đorđa Komlenskog da se od Vlade zatraži da u roku od 15 dana dopuni predlog na način da dostavi i normativna rešenja za pojedine odredbe, da precizira kako bi te promene trebalo da glase. Ministarka pravde Nela Kuburović je, obrazlažući predlog koji je Vlada podnela u novembru prošle godine, istakla da se Srbija potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU 2008. godine obavezala da će raditi na jačanju institucija i vladavine prava i napraviti neophodne reforme u pravosuđu. Ona je podsetila da je Ustav odmah po usvajanju 2006. godine naišao na kritike Venecijanske komisije, zbog preterane uloge parlamenta pri imenovanju na funkcije u pravosuđu, kao i to što se sudije i zamenici tužilaca biraju na trogodišnji mandat i imaju “probni period”. Ona je napomenula i da sudijska nezavisnost nije adekvatno potkrepljena odgovarajućim pravilima koja to potvrđuju, a Ustav ne reguliše ni njihovo razrešenje, nego je ostavljeno da se razlozi regulišu drugim aktima. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić upozorila je da je menjanje Ustava mnogo veći problem nego što se to pokušava prikazati i da će odbor, ako pristane da usvoji predlog Vlade, za koji se ne zna ni kako će se zvati ni u kojoj formi će biti, da li kao amandmani ili nešto drugo, uvećati proceduralne teškoće. Ona je istakla da Skupština jedina ima nadležnost za promenu Ustava i zatražila da se zbog toga održi sastanak svih šefova poslaničkih grupa, kako bi se sve nedoumice razrešile i odredili jasni rokovi, kao i to šta će se desiti sa amandmanima. “Da se ne ponovi greška da se na Odboru glasa da Vlada podnese predlog, a da ne znamo koje ime ima taj akt i da nemamo mogućnost da menjamo amandmane”, objasnila je Čomić. Kuburović je, replicirajući joj, rekla da predlog može da posluži samo kao osnova za javnu raspravu, a da Vlada neće dostavljati nikakve amandmane, jer za to nije ovlašćena. “Vlada je tu samo da ukaže u kom delu Ustav treba da se menja i zašto su te izmene neophodne”, konstatovala je Kuburović, ukazujući da je resorni Odbor taj koji treba da sačini konačan tekst predloga izmena Ustava, posle javnog slušanja i rasprave. Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta poručila je da se ta partija protivi bilo kakvoj izmeni Ustava. Prema njenom mišljenju, Ustav se u delu koji se odnosi na pravosuđe menja da bi se udovoljilo EU i nevladinim organizacijama okupljenim u Nacionalni konvent. “Kad bi se ovo usvojilo, na naše pravosuđe bi isključivo uticale američka i britanska ambasada. To je bilo i do sada, od 2000. godine. Sada je malo manje izraženo tako otvoreno, ali uticaj i dalje postoji”, zaključila je Radeta, koja smatra da je rešenje u izmeni zakona, a ne Ustava.