Skupu u Kući ljudskih prava / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

“Sužava se prostor za delovanje organizacija civilnog društva”

U Srbiji je uočljiv trend sužavanja prostora za delovanje organizacija civilnog društva, pre svega kroz ugrožavanje prava na slobodu udruživanja, okupljanja i izražavanja, kazala je juče programska direktorka Građanskih inicijativa Bojana Selaković.

Na skupu “Šta je potrebno civilnom društvu”, održanom u Kući ljudskih prava i demokratije, Ona je ukazala i na konkretne primere sve veće razlike između institucionalnog okvira, koji pruža određene zakonske garancije za slobodno delovanje organizacija civilnog društva, i prakse u kojoj se često obesmišljavaju ili poništavaju već stečena prava. Obrazlažući primere ugrožavanja te tri slobode koje predstavljaju osnov za delovanje civilnog društva, Selaković je rekla da su sve učestaliji primeri pretnji i fizičkih napada, ne samo na aktiviste u borbi za ljudska prava prava, već i na pojedince koji su angažovani u građanskim pokretima i drugim inicijativama koji su kritički nastrojeni prema vlastima. Kada je reč o slobodi udruživanja, ona je navela primer Centra za pravosudna istraživanja i sudije Aleksandra Trešnjeva koji je zbog članstva u toj organizaciji degradiran i i povučen sa nekih važnih slučajeva. Kao novinu, Selaković je istakla primer humanitarnih organizacija  “Podrži život” i NURDOR koje su se, posle kritičkih opaski na račun vlasti Sergeja Trifunovića ili kritike posete predsednika države Aleksandra Vučića Institutu za majku i dete, našle na udaru vlasti i bili meta negativnih medijskih kampanja. Ona je i kao primer ugrožavanja slobode okupljanja ukazala na slučaj manifestacije “Mirdita, dobar dan”. “Pokušavajući da onemoguće održavanje ove manifestacije, pojedine ekstremne grupe su intenzivirale svoje aktivnosti, a država nije preduzimala efikasne akcije da se one u tome spreče. Na taj način se krše prava na izražavanje i okupljanje organizatora manifestacija”, rekla je Selaković, dodajući da je izostala i reakcija države u slučaju građana okupljenih oko pokreta “Odbranimo reke Stare planine” kojima se često onemogućava da slobodno izražavaju svoje stavove kroz održavanje protestnih aktivnosti. Kao primer zloupotrebe slobode udruživanja, Selaković je navela primer novosnovane organizacije “Nacionalna avangarda” koja je održala skup u hotelu “Hilton” uz prisustvo najviših predstavnika vlasti i BIA. Tom prilikom je jedan deo organizacija civilnog društva optužen da, između ostalog, “podriva državni poredak”. Sloboda izražavanja, kako je kazala Selaković, u poslednjih nekoliko godina, po svim izveštajima relevantnih domaćih i stranih organizacija, predstavlja jedno od najugroženijih ljudskih prava u Srbiji čime se umnogome sužava prostor za delovanje građana kroz organizacije civilnog društva. Bojana Selaković je zaključila da je uočljiv trend ugrožavanja osnovnih pretpostavki za delovanje organizacija civilnog društva i da se na taj način obesmišljava i saradnja sa državom koja je neophodna za osiguranje javnog interesa.