Istinomer forum / Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Korupcija glavni krivac urušavanja prava javnosti da zna

„Najveći problem koji ne dopušta javnosti da koristi svoje pravo da zna jeste korupcija unutar političke sfere, koja se jedino može sprečiti poštovanjem svih zakona“.

Ovo je zaključak Istinomer foruma pod nazivom „Alo, Požega, da te pitam?“, održanom sinoć  u Požegi, u okviru kampanje „Srbija do informacija“, koju organizuje Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA). Učesnici foruma, bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, izvršna direktorka organizacije „Partneri za demokratske promene“ Ana Toskić i predstavnik udruženja „Inicijativa za Požegu“ Bogdan Radovanović, složili su se da je neophodno da građani budu zainteresovani i informisani o načinima potpunog korišćenja svojih građanskih prava, a da je jedan od direktnih načina angažovanja građana kontakt sa organizacijama civilnog društva. “Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tada kada je donet, proglašen je za najbolji na svetu. On je zapravo samo uobličio vaše pravo da na najelementarniji način dobijete svaku ifnormaciju koja je nastala u radu javnih organa vlasti. Međutim, trenutno smo suočeni sa procesom destrukcije, koji Srbiju guši decenijama, a to je korupcija. A ako aktuelne izmene Zakona budu usvojene, to će biti najniži pad, jer će se javnosti uskratiti bilo kakvo pravo da pita o radu javnih preduzeća“, naglasio je Šabić. On je dodao da minimum onoga što građani očekuju jeste “da se ovom zemljom ne vlada, nego upravlja, da nema podanika, već građana, jer vlast treba da se uspostavlja zbog interesa građana”. Napomenuo je da je takva vlast “svesna da duguje polaganje računa kada to građani zatraže”. “Jedan od razloga zbog koga smo se i mi kao organizacija aktivirali jeste  donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Mi smo zemlja niske zaštite podataka građana, kao i niske svesti o posledicama i kaznama kada se ovo pravo prekrši. Nemamo odgovornost čak i kada se zakon primenjuje, a kazne su toliko beznačajne da ne postoji nikakva posledica po osobe koje čine prekršaj“, rekla je Ana Toskić. Prema njenim rečima, što je veći interes za korupciju to će se više zatvarati institucije, ističući da je to poprilično očigledno, jer se stvara tlo pogodno za zatvaranje institucija. Na taj način građanima bi bilo sve teže da dolaze do informacija ovim putem, jer je ovo mehanizam koji bi trebalo da se koristi kada informacije nisu ni na jedan drugi način dostupne. “Iz iskustva možemo reći da se u lokalnoj sredini nekako logično nameće da građani idu linijom manjeg otpora. Informacije su oruđe koje svaki građanin ima u svojim rukama. Možemo da se pohvalimo da su Požežani poprilično zainteresovani za svoje pravo na informacije od javnog značaja i podneli smo više od 100 zahteva. U slučajevima kada nismo dobili odgovor primenjivali smo naredni pravni mehanizam, a to je žalba povereniku. Bilo je i ćutanja lokalne uprave, ali i odgovora na naše zahteve. Međutim, jedino nam je značajno kada u odgovoru dobijemo šta to možemo konkretno da uradimo“, izjavio je Bogdan Radovanović. On je zaključio da jedino upornošću i zajedničkom snagom građani mogu uticati na vlast.