Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Gradska vlast ne da ugovor o uređenju građevinskog zemljišta u Beogradu na vodi”

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorio je juče da Grad Beograd izbegava da obavesti Vladin Savet za borbu protiv korupcije da li poseduje ugovor zaključen između Grada i Republike kojim se regulišu troškovi uređenja građevinskog zemljišta na lokaciji “Beograd na vodi” i da mu, ukoliko takav ugovor poseduje, dostavi kopiju, saopštila je kancelarija Poverenika.

Kako je navedeno, Poverenik je 9. maja doneo rešenje kojim je naložio gradonačelniku Beograda da obavesti Savet o tome da li je potpisan takav ugovor. To rešenje Grad Beograd primio je 14. maja, a rok za postupanje po rešenju istekao je 17. maja. Savet za brorbu protiv korupcije žalio se Povereniku zbog “ćutanja” Grada Beograda, odnosno gradonačelnika, po zahtevu od 5. marta ove godine, kojim su tražene informacije o ugovoru o uređenju zemljišta na toj lokaciji. Grad Beograd nije dostavio nikakav odgovor ni po zahtevu Poverenika da se izjasne na navode žalbe Saveta. “Ovaj slučaj predstavlja ilustraciju jednog negativnog trenda i nedopustivog i nezakonitog postupanja organa javne vlasti u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, a to je da se i dalje ogroman broj žalbi Povereniku upućuje zbog ‘ćutanja uprave’ (preko 80 odsto)”, navodi se u saopštenju Poverenika. Dodaje se da se, osim toga, za mehanizmima ostvarivanja prava na pristup informacijama poseže u situacijama kada bi informacija morala da se razmenjuje bez “intervencije” Poverenika, kao što je, primera radi, slučaj uobičajene i očekivane saradnje između različitih organa javne vlasti (u ovom slučaju savetodavnog tela Vlade Srbije i organa Grada Beograda). “U situacijama kada je reč o projektima od značaja kako za Grad Beograd, tako i za celu Srbiju, gde postoji pojačan interes javnosti da zna, kao što je reč o projektu ‘Beograd na vodi’ informacije bi čak morale biti objavljene na proaktivnoj osnovi”, ističe se u saopštenju. Zamenica poverenika Stanojla Mandić podsetila je sve organe javne vlasti da je transparentnost rada jedan od osnovnih principa rada dobre uprave i da je neophodna hitna promena odnosa organa javne vlasti prema građanima i drugim subjektima, naglašavajući da je pravo na pristup informacijama jedno od osnovnih ljudskih i građanskih prava zajemčeno Ustavom Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.