Sonja Stojanović Gajić / Foto: Medija centar

Civilno društvo traži policijske istrage nezavisne od političkog uticaja

Predstavnici civilnog društva ocenili su juče da je revidirani Akcioni plan za poglavlje 24 (pravda, sloboda i bezbednost) još jedan korak u pravcu članstva u EU, ali nedovoljno kredibilan, pored ostalog zbog toga što preduslovi za reforme koje se traže po pitanju bezbednosti, slobode i pravde nisu stvoreni sistemskom reformom policije.

Na skupu u Palati Srbija predstavnici Radne grupe za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o EU (NKEU) ocenili su da revidirani Akcioni plan za poglavlje 24 treba da omogući Srbiji da “položi veliku maturu” na putu ka EU, dok su u vladinoj Pregovaračkoj grupi uvereni da smo već pred “diplomiranjem”. Direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24 Sonja Stojanović Gajić smatra da je revidirani Akcioni plan nedovoljno kredibilan korak iz tri razloga, od kojih je prvi što sistemskom reformom policije nisu stvoreni preduslovi za vrlo zahtevne reforme. “Još uvek nemamo obezbeđene uslove da se policajci zapošljavaju na osnovu kvaliteta, da napreduju na osnovu kvaliteta, da znamo koliko nam treba šefova u policiji, koje policijske uprave su najopterećenije kriminalom, a to su preduslovi da bismo mogli da imamo odgovor na neka teža pitanja, poput borbe protiv visokotehnološkog kriminala, terorizma, trgovine ljuidima”, rekla je direktorka BCBP. Kako je dodala, zato je Radna grupa za poglavlje 24 u okviru NKEU tražila da se o reformi policije nastavi izveštavanje i u okviru poglavlja 24 i da se vodi dijalog sa građanskim društvom. Druga primedba civilnog društva tiče se zahteva, dakle prelaznog merila, da se osigura da policijske istrage budu nezavisne od upliva kriminala i političkog uticaja. “U dokumentu, koji je Pregovarački tim Vlade ponudio, nude se neke mere kako bi se izbeglo curenje informacija ka kriminalcima, ali nam je jasno odgovoreno da Vlada ne smatra da u ovoj zemlji postoji politički uticaj na to ko će biti hapšen i za koja dela”, kazala je Sonja Stojanović Gajić. Prema njenim rečima, istovremeno u civilnom društvu i Evropskoj komisiji smatraju da politički uticaj postoji, da nisu svi jednako tretirani i da su potrebne posebne mere da profesionalci odlučuju koje će istrage biti pokrenute, a ne ministar ili predsednik, koji najavljuju hapšenja. Ona je ukazala i na debatu koja se vodi od ranije oko toga ko treba da meri promene, da li je to samo EK koja se vrlo detaljno izveštava, ili su to civilno društvo i građani Srbije. “Zato smo predložili da pokazatelji budu vezani za rezultate rada policije i drugih organa, što nije prihvaćeno. Rečeno je da u ovoj fazi želimo samo da ispunimo uslove za maturiranje, iako Vlada smatra da smo spremni i za diplomiranje”, rekla je za “Betu” i “Euraktiv” direktorka BCBP i dodala da je predlog civilnog društva od početka da se na to gleda iz ugla građana. Kazala je i da je dobar deo predloga civilnog društva o transparentnosti prihvaćen. Šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju EU Tanja Miščević istakla je dobru i profesionalnu saradnju Radne grupe za poglavlje 24 NKEU i Vladine Pregovaračke grupe i rekla da je osnovni princip kod revizije Akcionog plana za poglavlje 24 bio kvalitet, odnosno kredibilan, realan i ostvariv plan. Napomenula je i da neka pitanja nisu bila tu na početku, da su u međuvremenu “iskočila”, poput migracija, i da su promene u Akcionom planu morale da uključe i te oblasti koje nameću promene u EU. “Naredni korak, odnosno cilj je da se preoblikovani Akcioni plan pošalje EK na usklađivanje i mišljenje”, kazala je Miščević i dodala da ne zna koliko će to razmatranje u Briselu trajati, ali da će Pregovarački tim sa njihovim komentarima ponovo izaći pred NKEU.