Siniša Mali / Foto: FoNet, Ognjen Stevanović

“Odluka o doktoratu Malog tek nakon žalbi”

Senat Univerziteta odlučio je juče da ne dodeli zvanje doktora nauka aktuelnom ministru finansija Siniši Malom, jer želi da sačeka eventualne žalbe na izveštaj komisije Fakulteta organizacionih nauka (FON), objavio je Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Rektorka Univerziteta Ivanka Popović je, navodi se,  najavila da će sačekati eventualne žalbe, koje mogu da pošalju zaposleni na Univerzitetu u Beogradu u nastavnom ili naučnom zvanju. Inače, rešenjem dekana FON-a u februaru je formirana Stručna komisija koja je uradila analizu doktorata Malog i zaključila da taj rad nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Komisija je pronašla da je u samo dva od 126 slučajeva Mali pravilno upotrebio znake navoda, te da je u jednom poglavlju doktorata bez citiranja preuzeo oko 4.500 reči. Iako je zaključak Komisije da se u doktoratu nalazi oko sedam odsto plagiranog teksta drugih autora, Nastavno-naučno veće FON-a je početkom maja usvojilo stručnu analizu koja daje pozitivno mišljenje na doktorat, zbog čega su tražili da se Malom odobri doktorska titula.

Podsetimo, Mali je 2013. na FON-u odbranio doktorsku tezu pod nazivom “Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije teorijske koncepcije i iskustva Srbije”. U julu 2014. Raša Karapandža, redovni profesor finansija na “EBS Business School” u Visbadenu u svojoj analizi na sajtu “Peščanik” osporio je disertaciju, ističući da je to “jedan od najgorih plagijata sa kojim je javnost u Srbiji imala prilike da se do sada susretne”. Navedeno je da je plagirano 33 odsto ili više teksta tog doktorskog rada. A grupa akademika, univerzitetskih profesora i naučnih istraživača 27. februara prošle godine predala je Rektoratu zahteve da se poništi doktorat Malog, jer smatraju da je rad plagijat i da se Mali ne promoviše u zvanje doktora nauka, a da članovi komisije pred kojima je branio doktorsku tezu budu procesuirani pred etičkom komisijom.