Foto: Pixabay.com

“Novinari nisu neprijatelji, sudovi da otvore vrata”

Odnos sudova i medija nije uvek jednostavan niti prijatan, ali slobodna štampa i nezavisno sudstvo moraju zajedno da rade na stvaranju društva koje se zalaže za vladavinu prava, ocenila je šefica odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji Gordana Janković, na okruglom stolu “Sudovi i mediji”, koji je juče održan u Kragujevcu.

“Vladavina prava ne postoji bez transparentne pravde i poverenja javnosti u pravosuđe, a mediji su neophodni za izgradnju i održavanje tog odnosa poverenja”, rekla je Janković. Dodala je da umesto da se na medije gleda kao na neprijatelje, pravosudni sistem treba da prepozna suštinsku ulogu koju mediji “igraju” u informisanju javnosti o dešavanjima u društvu. Ona je napomenula da je za pravilno funkcionisanje pravosudnog sistema neophodno da se pravda dešava pred očima javnosti. “Iako određeni nivo kritike nije samo dozvoljen, već i poželjan, opasnost je u tome što mediji znaju da kroz senzacionalističko izveštavanje koje nije u skladu sa etičkim kodeksom novinara podrivaju poverenje javnosti u nezavisnost i integritet pravosuđa. Takvu praksu treba menjati, zbog čega je važan dijalog sudova i medija”, istakla je Janković. Prema njenim rečima, sudstvo takođe treba da ima načine da se zaštiti od skandalozne kritike, a neophodno je i da postoji mehanizam za ispravljanje novinskih izveštaja koji su činjenično netačni. Direktorka za komunikacije USAID Projekta vladavine prava Milena Milović Blagojević napomenula je da je uz podršku ovog projekta nastala Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva i sudova 2018. do 2022, koja je usvojena u novembru prošle godine. “Sudovi uglavnom reaguju tek kada im se novinari obrate za informacije, a komunikacija nije planska, već više stihijska i kao nužno zlo, usputan posao u radu sudova”, napomenula je Milena Milović Blagojević. Ona je navela i da je važno da u sudovima znaju koji su to predmeti od pojačanog interesovanja medija, da budu spremni za njih i edukovani za saopštenja. Novinar Moma Ilić dodao je da su sudovi danas zatvoreniji nego ranije i da je potrebno da “otvore vrata” medijima, ne samo preko portparola ili predsednika sudova nego i kroz komunikaciju sa sudijama. Ilić je rekao da sudije zaziru od novinara, i od njih se “brane” umesto da sarađuju i budu otvoreniji. Prema njegovim rečima, sudovi i mediji imaju i dosta “dodirnih tačaka”, koje se prepoznaju u zajedničkoj borbi protiv kriminala i korupcije u društvu, a takođe su pod konstantnim pritiskom političkih i ekonomskih moćnika i optužbama da su obe profesije poslušnici aktuelne ili bivše vlasti. “Stalno su u poziciji da brane svoju nezavisnost, a opšti je utisak da se međusobno dovoljno ne poznaju, ne razumeju, i njihova komunikacija je daleko od zadovoljavajuće”, zaključio je Ilić.