Foto: Pixabay.com

Kod doktora sa poklonima do 500 evra

Medicinski radnici u Srbiji smeju od pacijenta da prime nenovčani poklon čija pojedinačna vrednost nije veća od 2.726 dinara, a ukupna vrednost ne prelazi prosečnu neto platu od 54.521 dinara, predviđa novi zakon o zdravstvenoj zaštiti.

U tom zakonu, nedavno usvojenom, navodi se da se ne smatra korupcijom niti sukobom intresa “iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrednosti, reklamnog materijala i uzoraka, koji nije izražen u novcu i čija pojedinačna vrednost ne prelazi pet odsto, a ukupna vrednost ne prelazi iznos jedne prosečne mesečne plate bez poreza i doprinosa u Srbiji” objavljeno je u najnovijem broju “Business Intelligence Balkans”, novog servisa “Nove ekonomije”. Prosečna neto zarada bez poreza i doprinosa za januar 2019. iznosila je 54.521 dinara (462 evra). Međutim zakon nije predvideo na koji vremenski period se odnosi ukupna vrednost poklona koje pacijent poklanja medinskim radnicima. Zakon je definisao da zdravstveni radnik i član organa u zdravstvenoj ustanovi, kao i članovi njihovih užih porodica, ne smeju tražiti, niti primiti novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist za sebe, članove svoje uže porodice ili fizička i pravna lica koja se opravdano mogu smatrati interesno povezanim, a koji mogu uticati na nepristrasnost ili profesionalno obavljanje dužnosti.