Konferencija Nacionalne avangarde /Foto: FoNet, N. Ðorđević

“Vlast stvara paralelni civilni sektor u Srbiji”

Državno organizovanje nevladinih organizacija, to jest osnivanje organizacija koje nisu posvećene svojoj misiji, već služe isključivo za ostvarivanje ciljeva funkcionera i stranaka na vlasti nije nova pojava, ali je u poslednjih nekoliko godina dobila zabrinjavajuće razmere u Srbiji, istakao je direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović u autorskom tekstu za “Danas”.

On je naveo da se ovakve organizacije obično osnivaju iz tri razloga – “simuliranje podrške vlastima i njihovim inicijativama, tj. napadi na kritičare vlasti, zatim obavljanje poslova gde se zahteva formalno učešće civilnog sektora (poput predlaganja kandidata za pojedine nezavisne institucije, komisije ili radne grupe) i na kraju učešće na konkursima na kojima se deli novac iz budžeta”. Popović je podsetio da je, nakon jedinstvenog otpora promenama Ustava u oblasti pravosuđa gotovo svih relevantnih strukovnih organizacija i udruženja građana u Srbiji tokom 2017. i 2018. godine, podrška predlogu Ministarstva pravde došla u martu prošle godine od 40 organizacija civilnog društva među kojima su udruženja frizera, kozmetičara i organizacije osnovane od strane državnih funkcionera. “Kada se ovo pokazalo kao suviše neozbiljno i nedelotvorno, pristupilo se stvaranju Udruženja sudija i tužilaca, jednog od najaktivnijih i najvažnijih provladinih udruženja koje ima funkciju da podržava stavove Vlade, ali i da vodi aktivnu kampanju protiv svojih kolega koje se bore za dostojanstvo tužilačke i sudske profesije. Sličnu podršku vladinim stavovima, ovoga puta u oblasti slobode medija pruža organizacija Institut za javnu politiku, čiji osnivač je blizak saradnik Aleksandra Vučića – Vladimir Beba Popović. Ova organizacija poznata je po negativnim tekstovima o kritičarima Vučićevog, ali i režima Mila Đukanovića u Crnoj Gori. Institut je 2018. dobio sav novac Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja namenjen unapređenju položaja starijih osoba. U oblasti slobode izražavanja vlast je pribegla i osnivanju medijskih i novinarskih udruženja, koja vode ljudi bliski vladajućim strukturama”, naglasio je Popović. Dodao je da je trend osnivanja udruženja građana bliskih vlastima posebno vidljiv među ekstremno desnim organizacijama. “Nacionalna avangarda, organizacija osnovana u maju 2017, već sledeće godine je zaslužila da joj konferenciju ‘Ka bezbednoj Srbiji’ otvore predsednik Republike, predsednica Vlade Srbije i još nekoliko ministara”, kazao je Popović. Napomenuo je da inflacija lažnih udruženja građana, čiji cilj je ili odbrana vlasti ili koruptivna raspodela javnog novca, ozbiljno ugrožava slobodu udruživanja u Srbiji. Prema Popovićevim rečima, stvaranjem paralelnog civilnog sektora fingiraju se i javne rasprave i ceo proces građanske participacije, što može ozbiljno da ugrozi poverenje građana u demokratske procese i institucije. “Autonomnost delovanja i reprezentovanje kritičke i stručne javnosti osnovne su odlike civilnog sektora. Lažne nevladine organizacije zloupotrebljavaju mehanizam razvijen u demokratskim društvima koji omogućava građanima uticaj na javne politike i na poteze javne vlasti. Iskustva nekih drugih autoritarnih režima, poput Rusije ili Mađarske, pokazuju da vlast može iskoristiti ovakve organizacije i za fizičke obračune sa svima koje proglasi svojim neprijateljima”, zaključio je direktor Centra za praktičnu politiku.