Isečena stabla na Kalemegdanu/Foto: FoNet/O. Stevanović

Inicijativa za ocenu ustavnosti izgradnje gondole

Inicijativa “Ne davimo Beograd” podnela je juče Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti plana detaljne regulacije kojim je Skupština grada Beograda omogućila izgradnju žičare između Kalemegdana i Ušća.

Kako se navodi, sastavni deo inicijative je i zahtev da se hitno obustavi izvršenje svih pojedinačnih akata ili radnji koje mogu biti preduzete na osnovu plana detaljne regulacije za gondolu, zbog ozbiljnih posledica na uređenje i životnu sredinu Beograda. “Plan detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće izrađen je surotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, a njegovim usvajanjem Skupština grada Beograda zloupotrebila je svoja ovlašćenja, ali i uzurpirala ovlašćenja državnih organa nadležnih za ocenjivanje usklađenosti planskih dokumenata, čime je prekršen i Ustav Srbije”, navodi se u saopštenju. Ta inicijativa je navela da je izgradnja gondole na tom pravcu zabranjena odredbama Plana generalne regulacije građevinskog područja Beograda i odredbama Generalnog ubanističkog plana Beograda (GUP). Međutim, u tekstu Plana detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan – Ušće izneto je pogrešno tumačenje da ta dva plana nisu međusobno usklađena, kao i pogrešno tumačenje Zakona o planiranju i izgradnji po kome je, kako se u saopštenju dodaje, u slučaju njihove neusaglašenosti moguće izabrati jedan od dva hijerarhijski viša planska dokumenta i na njemu zasnovati plan nižeg reda. “Tako je protivzakonitim odabirom između dva obavezujuća plana, odlučeno da će se poštovati isključivo odredbe GUP koje su volšebno protumačene kao one koje idu u korist namerama za izgradnju gondole”, ističe se u saopštenju. Inicijativa je ponovila da je izgradnja te žičare još jedan u nizu napada gradske vlasti na zaštićena prirodna i kulturna dobra Beograda i da njena izgradnja znači dalju i nepovratnu devastaciju beogradskog priobalja, zaštićenih vizura, zelenila parka “Ušće” i najvrednijeg spomenika kulture “Beogradske tvrđave”.