Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Hrvatski novinari i pisci traže od države da zaštiti slobodu izražavanja

Hrvatsko društvo pisaca (HDP) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) izrazili su solidarnost s novinarima i medijima koji su sudskim presudama proglašeni krivim “zato što su radili svoj posao” i zatražili od Ministarstva kulture da promeni medijske propise kako bi se zaštitila sloboda izražavanja i nezavisnost medija.

“Država u kojoj se donose osuđujuće presude novinarima koji su izneli istinite činjenice o nekom političaru nije demokratska država u punom smislu reči”, navodi se u saopštenju HDP i HND, a prenosi agencija “Hina”. Udruženja su dodala i da država u kojoj je uobičajeno da se sudski traže ogromni novčani iznosi od novinara na ime tobožnjih pretrpljenih duševnih bolova nije država koja garantuje slobodu izražavanja. Pisci i novinari ocenili su i da država u kojoj se satiričari tretiraju kao kriminalci, dok se istinski kriminalci smatraju “snalažljivim ljudima” ne može biti država koja ima svetlu budućnost. “Kao pisci, autori mogućih ‘spornih’ tekstova, saradnici i čitaoci ‘spornih’ medija, ne pristajemo na takvu polutansku demokratiju i društvenu regresiju”, dodaje se. HDP i HND  zatražili su od Ministarstva kulture kao najodgovornije instance za medijsko zakonodavstvo “da se trgne iz nojevskog slepila i zaštiti slobodu izražavanja i spisateljsku nezavisnost”. Dva udruženja apelovala su da se prione na promenu medijskih propisa i uređivanje odnosa na medijskom polju na način koji će omogućiti pluralizam mišljenja, istisnuti cenzuru i smanjiti pritisak na novinare i druge autore. HDP i HND traže od političara da, umesto podizanja tužbi, sopstvenim primerom pokažu kako se podstiče društveni dijalog i prihvata kritičko mišljenje i preporučuju im da se “sete Volterovog saveta koji sažima suštinu demokratije – ‘ne slažem ni sa jednom rečju koju si izgovorio, ali ću do smrti braniti tvoje pravo da takve reči izgovaraš'”.