Foto: Pixabay.com

“Svi hvale predlog budžeta, a niko ga nije video”

Organizacija “Transparentnost Srbija” (TS) izrazila je juče čuđenje zbog toga što je u gotovo svim medijima Predlog budžeta Srbije za 2019. godinu pohvaljen, iako ga niko nije video, jer još nije objavljen na internet prezentaciji Vlade Srbije.

“Mediji su kao jednu od glavnih vesti objavili da je Vlada 20. novembra usvojila predlog budžeta za 2019, a većinom su prenete i samohvale Ministarstva finansija i Vlade u pogledu kvaliteta tog budžeta da je ‘razvojni, realan, uravnotežen’, da je ‘usmeren na poboljšanje kvaliteta života građana’, ‘ulaganje u kapitalne projekte’, i ‘na podsticanje daljeg rasta privrede’. Međutim, ni u trenutku kada se vest o usvajanju budžeta pojavila u medijima, ni 15 sati kasnije, u momentu pisanja ovog teksta, predlog zakona o budžetu za 2019. godinu nije objavljen na internet prezentaciji Vlade Srbije, tako da je tačnost ocena o kvalitetu budžeta, pa čak i tačnost osnovnih podataka nemoguće proveriti”, navodi se u saopštenju TS. Ta organizacija navela je da je prva elektronska sednica Vlade održana pre gotovo deceniju i da se odavno ne razmatraju odštampani nacrti zakona koje bi trebalo redigovati i skenirati radi objavljivanja, već je sve što je usvojeno na sednici moguće istog časa objaviti i na veb prezentaciji. “Ministarstvo finansija imalo je rok do 15. oktobra da dostavi Vladi nacrt zakona o budžetu, kako bi Vlada imala 15 dana da taj dokument razmotri. Na sajtu Ministarstva finansija nacrt najvažnijeg zakona nije objavljen, tako da javnosti nije bio dostupan za dostavljanje komentara i predloga, a nepoznato je da li je bio dostupan i članovima Vlade. Sama Vlada je imala rok da predlog Zakona o budžetu dostavi Skupštini do 1. novembra, i taj rok je prekršen peti put zaredom. Ove godine rok je probijen za 20 dana, što je nešto bolje nego ranijih godina”, istakla je “Transparentnost”. Dodaje se da će poslanici tako imati 25 umesto 45 dana da razmotre nekoliko hiljada stranica teksta budžeta, obrazloženja i pratećih zakona, ukoliko se bude čekalo do krajnjeg datuma propisanog Zakonom o budžetskom sistemu. “Naravno, ukoliko vreme za raspravu bude utrošeno obrazlaganjem besmislenih amandmana, u skladu sa praksom koju su poslanici vladajuće većine započeli upravo u vezi sa donošenjem budžeta, pre godinu dana, od toga neće biti koristi”, smatra “Transparentnost”. Ova organizacija  podsetila je da je kašnjenje u donošenju ključnih budžetskih dokumenata glavni razlog za loš plasman Srbije na međunarodnom istraživanju Indeks otvorenosti budžeta. Prema poslednjem objavljenom “Open budget indexu”, iz januara 2018, Srbija je zauzela 62. mesto od 115 zemalja, sa svega 43 od 100 mogućih poena.