Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Savet za štampu: Novac iz budžeta medijima koji krše Kodeks

Savet za štampu izrazio je protest zbog odluke Komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja u Beogradu da budžetski novac dodeli novinama koje kontinuirano krše Kodeks novinara Srbije.

Savet je u saopštenju upozorio da je “drastično ignorisanje propisanih pravila i nagrađivanje medija koji ne poštuju etičke standarde profesije apsolutno nedopustivo” i da bi i Grad Beograd i Ministarstvo kulture i informisanja morali da reaguju kako bi se sa takvom praksom prestalo. “Suprotno Pravilniku za sufunansiranje projekata, kojim je propisano da se prilikom odlučivanja posebno uzima u obzir da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, Komisija je ovaj uslov potpuno ignorisala”, navodi se u saopštenju Upravnog odbora Saveta za štampu.

Kako se ističe, Grad Beograd tražio je podatke od Saveta za štampu i dobio informaciju da su listovi “Alo” i “Srpski telegraf” u prethodnih godinu dana po pet puta prekršili Kodeks. “Greškom ili ne, ‘Informer’, kome su u poslednjih godinu dana izrečene četiri javne opomene zbog kršenja Kodeksa, nije ni bio na spisku medija koji je dostavljen Savetu za štampu”, navodi se u saopštenju.