Rodoljub Šabić / Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Šabić: I po novom Zakonu ostaju obaveze oko rukovanja podacima

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da je juče stupio na snagu novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kojim prestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka, ali da nisu stavljene van snage odredbe starog zakona koje se tiču obaveza rukovodilaca podataka.

“Budući da su povodom ovog u javnosti od strane nekih od kreatora i tumača novog Zakona iznošeni stavovi o tome da je ovim izvršena ‘značajna deformalizacija’, kao i da to povlači ‘značajno smanjenje obaveza’ rukovalaca podataka, Poverenik smatra potrebnim da ukaže da to do daljeg nije tačno”, navodi se u saopštenju Šabića. On je upozorio one koji rukuju podacima o ličnosti na obaveze koje imaju, sve do početka primene novog Zakona, a za neizvršavanje tih obaveza Zakonom je predviđeno prekršajno kažnjavanje. “Previdom, grubom omaškom ili iz nekog drugog nepoznatog razloga, nijednom odredbom novog Zakona nisu stavljene van snage odredbe starog zakona koje se tiču obaveza rukovalaca podataka povodom uspostavljanja ili evidentiranja već uspostavljenih zbirki podataka o ličnosti”, naglašava se u saopštenju. Šabić je kazao da oni koji rukuju podacima o ličnosti i dalje imaju obaveze “obrazovanja, vođenja i ažuriranja evidencija o obradi, obaveza dostavljanja Povereniku obaveštenja o nameri uspostavljanja zbirke podataka, pre započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka, kao i obaveza dostavljanja Povereniku evidencija o zbirkama podataka, odnosno o promenama u tim evidencijama”. On je najavio da će na svojoj internet stranici staviti na raspolaganje veb aplikaciju do koje će se dolaziti putem slikovnog banera s tekstom “dostavljanje evidencija o zbirkama podataka”. “Imajući u vidu brojne primedbe koje je Poverenik dao tokom procesa njegovog donošenja, naglašavajući da se radi o tekstu zakona koji je s normativnog i funkcionalnog stanovišta na veoma niskom nivou, i koji je kao takav praktično neprimenljiv, u vezi sa svim pitanjima njegove primene Poverenik upućuje sve zainteresovane subjekte da se obraćaju predlagaču zakona, Ministarstvu pravde”, navodi se u saopštenju.