Foto: Pixabay.com

“Novinarstvo je rizičan posao i u EU”

Predstavnik za Evropsku uniju Komiteta za zaštitu novinara Tom Gibson izjavio je da živimo u rastućem neprijateljskom okruženju za novinare, i unutar EU i van nje, što je “duboko zabrinjavajuće i nešto se mora učiniti”.

“Poslednja ubistva pokazuju da je biti novinar veoma rizičan posao i u mnogim EU državama, i pitanje je ko će da ustane i da ih zaštiti”, kazao je Gibson u intervju za Radio Slobodna Evropa (RSE). Naglasio je da će novinarske organizacije nastaviti da pritiskaju i EU i druge institucije da se osiguraju uslovi za slobodan rad novinara, ali i ukazao na opasnosti od populističkog trenda unutar EU i potencijalnu promenu politike nakon izbora za Evropski parlament iduće godine. Uz ocenu da i sami građani sve češće nemaju poverenja u rad novinara, podsetio je i kako su opštoj atmosferi doprineli američki i češki predsednik slanjem indirektnih neprijateljskih poruka. Na pitanje kako je doživeo ubistvo četvoro novinara na tlu EU Gibson je naglasio da je Zajednica za slobodu štampe, uključujući i njegovu organizaciju CPJ, veoma zabrinuta zbog ovog trenda koji pokazuje sve teže i opasnije uslove za rad novinara. “Veoma smo svesni da novinari unutar EU i u susednim zemljama rizikuju pretnje zbog svog rada. Takođe, treba da gledamo i na širi problem, a to je da se novinari susreću sa mnogo izazova u medijskom okruženju koje se veoma brzo menja. Što znači da su mnogi novinari pod pritiskom, ne samo fizičkih, već psiholoških pretnji i sajber zastrašivanja. Novinari se osim toga suočavaju sa zakonskim pretnjama, pod ekonomskim su pritiskom i stoga su često prisiljeni da primene autocenzuru da bi se zaštitili”, kazao je Gibson. Na pitanje šta bi novinarske asocijacije, poput CPJ, mogle da učine na boljoj zaštiti novinara, on je kazao da će njegova organizacija nastaviti da istražuje i dokumentuje slučajeve pojedinačnih hapšenja, napada i ostale probleme, ali i nastaviti da bude zagovornik “ovde u Briselu, ali takođe i u Vašingtonu i UN”. “Želimo da svuda stojimo rame uz rame uz novinare, uz one koji rade pod rizikom. Mislimo da je veoma važno da uvek radimo sa novinarima, u ime novinara i sa ostalim organizacijama koje imaju istu misiju”, istakao je Gibson.