Okrugli sto, 18. septembar / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Ministarstvo objavilo četvrtu verziju amandmana u oblasti pravosuđa

Ministarstvo pravde objavilo je juče i četvrtu verziju Nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, koja je, kako se ističe, unapređena komentarima stručne javnosti koji su izneti na poslednjem okruglom stolu o tom pitanju.

Navodeći da je od maja 2017. do danas organizovalo dve faze javnih rasprava, u okviru kojih je održano više od 10 okruglih stolova širom Srbije, Ministarstvo je podsetilo da je prva verzija radnog teksta amandmana na Ustav Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe objavljena 22. januara, a potom je sproveden drugi krug javne rasprave. “Na osnovu zaključaka javne rasprave radni tekst amandmana je revidiran, a veliki deo iznetih sugestija stručne javnosti je prihvaćen. Revidirani radni tekst amandmana na Ustav Srbije, Ministarstvo pravde je objavilo 13. aprila 2018. i isti je prosleđen Venecijanskoj komisiji na mišljenje”, piše u saopštenju. Dodaje se da je, pošto je Venecijanska komisija Saveta Evrope uputila komentare i preporuke na pojedine odredbe Nacrta, Ministarstvo 11. septembra objavilo novi Radni tekst koji je “u potpunosti usaglašen s preporukama te komisije”. Dodaje se da je povodom novog Nacrta, Ministarstvo organizovalo okrugli sto na kojem su “prisustvovali predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih institucija kojima su predstavljeni amandmani”. “Nakon detaljnih razmatranja komentara koji su se mogli čuti na okruglom stolu, Ministarstvo pravde objavilo je četvrtu revidiranu verziju Nacrta ustavnih amandmana”, piše u saopštenju.

Podsetimo, na okruglom stolu 18. septembra, potpredsednik Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović istakao je da nova verzija amandmana ne povećava nezavisnost pravosuđa. Kazao je da su kao politički pritisci otklonjeni prisustvo ministra pravde u Visokom savetu sudstva (VSS), ali da sadašnji predlog ostavlja mogućnost za politički uticaj, samo na drugačiji način. “Ustav mora da se postavi tako da pretpostavi šta nikada ne sme da se desi”, rekao je Hadžiomerović. I zamenik predsednika Državnog veća tužilaca Goran Ilić smatra da ni novi predlozi ne eliminišu uticaj politike na pravosuđe, dodajući da se vidi težnja da se tužilaštvo stavi u “vremensku kapsulu”. On je kazao da se od javnosti krije ko je pisao ustavne amandmane, da je neophodno da debata o njima bude suštinska i pozvao na to da se ona nastavi pre ulaska amandmana u skupštinsku proceduru.