Prezentacija izveštaja KOMS-a / Foto: FoNet/Medija centar

KOMS: Mladi sve manje veruju u demokratiju

U odnosu na prošlu godinu došlo je do značajnog pada procenta mladih koji veruju u demokratiju, dok 50 odsto smatra da Srbiju treba da vodi jak lider.

To je izjavio Boban Stojanović iz Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) na jučerašnjem predstavljanju izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji. Stojanović, koji je autor izveštaja, naveo je podatak da ukupnu populaciju Srbije čini 17 odsto mladih od 15 do 30 godina, koji proporcionalno imaju svega četvoro predstavnika u Narodnoj skupštini, što ukazuje na gotovo nikakvu političku participaciju onih koji zastupaju interese mladih. Prema rezultatima istraživanja, glavni problemi mladih su i dalje nezaposlenost, obrazovni sistem, ali ono što je nov podatak je problem bezbednosti mladih u Srbiji, rekao je Stojanović. Sve više mladih gubi poverenje u političke partije smatrajući “da su svi isti i da ne zastupaju javni interes”, na šta ukazuje i podatak da svaka treća mlada osoba ne glasa na izborima. “Mladi i dalje najviše poverenja imaju u vojsku, policiju, crkvu i Ministarstvo omladine i sporta”, izjavio je Stojanović i istakao da je poraslo poverenje u Aleksandra Vučića i Anu Brnabić, ali ne i u institucije koje predstavljaju. Prema njegovim rečima, u odnosu na 2017. godinu i dalje je isti procenat mladih koji nisu za ulazak Srbije u EU i on je veći u odnosu na one koji su za evrointegracije. “Ispitanici su izjavili da ulazak Srbije u EU ne bi doneo ništa bolje našoj zemlji, čak su ubeđeni da bi se lošije živelo”, naglasio je Stojanović. Dodao je da je to je veoma kontradiktorno podatku da bi čak 63 odsto mladih otišlo iz Srbije baš u zemlje Zapadne Evrope.

Iako je broj nezaposlenih opao u poslednjih pet godina, svaka treća osoba i dalje ne veruje, niti ima garanciju da će naći posao odmah nakon završetka studija i smatra da se i dalje do posla dolazi preko veze. KOMS je u okviru izveštaja dala niz preporuka kako da se poboljša sistemski položaj mladih u Srbiji, a na konferenciji je zaključeno da je potrebno uspostaviti potpunu saradnju i dijalog svih aktera koji zastupaju mlade.