Foto: Pixabay.com

VSS: Potrebna nova radna grupa za izradu konačnog teksta Nacrta amandmana na Ustav

“Visoki savet sudstva (VSS) zahteva veću zaštitu sudske nezavisnosti i u tom cilju doslednu primenu principa podele vlasti u demokratskom društvu vladavine prava, kao i da bude u potpunosti uključen u izradu konačnog teksta Nacrta amandmana”, piše u saopštenju ovog nezavisnog i samostalnog organa povodom mišljenja Venecijanske komisije na Nacrt amandmana na Ustav Srbije. 

“VSS smatra da bi posle prispeća  Mišljenja Venecijanske komisije bilo neophodno da se oformi radna grupa za izradu konačnog teksta Nacrta amandmana, u čijem sastavu bi bili i predstavnici pravosuđa, nauke i strukovnih udruženja, koja bi razmotrila sve primedbe i sugestije iz Mišljenja Venecijanske komisije, a što bi obuhvatilo i stručne konsultacije, pre nego se tekst Nacrta amandmana uputi u proceduru Narodne skupštine”, piše u saopštenju.

“Ukoliko do toga ne dođe, a što je moguće imajući u vidu prethodnu praksu i iskustva u radu na pripremama izmene Ustava, VSS ukazuje da je Ustav ne samo najviši pravni akt nego i društveni sporazum od presudne važnosti za razvoj i budućnost društva i države. Ovoj posao je stoga  zajednička obaveza i prioritet koji treba sprovesti u atmosferi demokratičnosti, slobode i ravnopravnosti u pogledu iznošenja i uvažavanja mišljenja svih učesnika u javnoj raspravi, sa ciljem podizanja kvaliteta ustavnih amandmana sve do njihovog usvajanja u Narodnoj skupštini i potvrđivanja na referendumu” upozorava VSS.

U svojim predlozima, VSS između ostalog piše da bi ustavnim amandmanima trebalo da se uredi pitanje odnosa tri grane vlasti, tako da sistem kontrole i ravnoteže iz člana 4. stav 3. važećeg Ustava postoji između zakonodavne i izvršne vlasti, da se odredi sadržina sudske vlasti koja pripada sudovima kao nosiocima sudske vlasti, da se garantuje materijalna nezavisnost sudova (sudski budžet) i sudija (plate, penzije), sloboda izražavanja i udruživanja sudija, da se zadrži neparan broj od 11 članova Visokog saveta sudstva iz člana 153. stav 2. važećeg Ustava i sastav u kome su sudija većina, te propišu odgovarajući kriterijumi za člana Visokog saveta sudstva i način izbora onih članova koje ne biraju sudije, tako da bude izbegnuta mogućnost da ti članovi budu povezana grupa istomišljenika pod uticajem vladajuće većine.

Podsetimo, Venecijanska komisija dala je mnogobrojne primedbe na Nacrt amandmana na Ustav, a ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je zadovoljna usvojenim mišljenjem, te da se “veliki deo primedbi odnosi na nejasnoće u samom prevodu teksta”. Za ovu izjavu ministarka je od Istinomera dobila ocenu “kratke noge”.

Ministarstvo pravde je za Insajder saopštilo da je u toku je usklađivanje Nacrta sa sugestijama Venecijanske komisije, a da će nacrt ustavnih izmena u oblasti pravosuđa biti završen “do kraja leta”.