Predsednik Vučić sa delegacijom Komisije / Foto: FoNet/TV FoNet

Venecijanska komisija: Naći bolje rešenje za izbor VSS

Venecijanska komisija pozvala je Vladu Srbije da nađe drugačije rešenje za izbor članova Visokog saveta sudstva (VSS), jer smatra da predloženi način njihovog izbora u Skupštini Srbije ne ide u prilog pluralizmu unutar tog pravosudnog tela.

Kako je precizirano u zaključcima Komisije, predloženi amandman po kome bi članovi VSS koji ne dolaze iz pravosuđa bili birani u parlamentu u prvom krugu sa minimum tri petine glasova poslanika, a u drugom sa najmanje pet devetina glasova, otvaraju mogućnost da polovinu tog tela čine ljudi izabrani u skladu sa željama aktuelne vlade. “Stoga, malo je verovatno da taj amandman osigura pluralizam unutar VSS”, smatraju u Venecijanskoj komisiji. U saopštenju se ističe i da je važno da Visoki savet tužilaštva ne bude pod kontrolom vladajuće većine u Skupštini Srbije i da zadobije poverenje javnosti. Komisija smatra i da predlog da se VSS raspusti u slučaju da u roku od 30 dana ne donese odluku može dovesti do brzopletih odluka ili do čestog raspuštanja tog tela. Uzimajući u obzir sastav VSS  može se desiti da članovi tog tela koje bira Skupština Srbije prouzrokuju zastoj u radu ili da to učine pravosudni članovi Saveta. Ta odredba, smatraju u Venecijanskoj komisiji, ne bi trebalo da bude uneta u Ustav, a u slučaju da ona ostane trebalo bi pooštriti uslove za raspuštanje VSS. Na kraju se saopštava i da je Venecijanska komisija spremna da pruži stručnu pomoć u primeni zakonskih rešenja ako to od nje bude traženo.

A direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Milan Antonijević ocenio je da mišljenje Venecijanske komisije na amandmane na Ustav, koje je predložilo Ministarstvo pravde, ukazuje da država nije dovoljno učinila da pokaže da će nezavisno pravosuđe biti unapređeno i da je zbog toga potrebno u skladu s tim dokumentom napraviti izmene na koje su ukazivale i NVO i strukovna udruženja.”Skoro svi amandmani na Ustav iz oblasti pravosuđa koje je pripremilo Ministarstvo pravde trebalo bi da pretrpe izmene nakon mišljenja koje je dala Venecijanska komisija, a koje države članice Saveta Evrope moraju da poštuju. Međutim, daleko je važnije da država prihvati to mišljenje jer je u interesu njenih građana”, rekao je Antonijević.