Foto: FoNet/Zoran Mrđa

Poverenik: Veoma loša verzija Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izrazio je “ozbiljnu zabrinutost” povodom Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je, uz ocenu da predstavlja “usaglašen tekst sa komentarima Evropske komisije i Eurojust-a”, Ministarstvo pravde nedavno objavilo na svom veb sajtu, piše u saopštenju Poverenika.  

Poverenik je ocenio da veoma ozbiljne razloge za zabrinutost predstavljaju “kako sama sadržina zakona tako i način na koji se on priprema, odnosno navodno vodi javna rasprava o njemu”.

“Reč je o trećoj verziji koja, iako izmenjena, izražava kontinuitet sa dve ranije predstavljene, loše i napuštene verzije zakona. Evidentno je, uostalom, bilo je neizbežno, da je ministarstvo iako je odbacilo ogroman broj primedbi učesnika u javnoj raspravi, ipak veliki broj moralo i da prihvati. Tako su otklonjeni neki nedostaci i propusti, uključujući i neke koji su bili doslovno skandalozni. Ali, i nakon tih korekcija, ova poslednja verzija je ostala ispod potrebnog minimalnog i prihvatljivog nivoa”, saopštio je Poverenik.

“Već na prvi pogled je jasno da je reč o tekstu koji ignoriše najvažnije primedbe, ne samo Poverenika nego i velikog broja učesnika u raspravi, koji je praktično neupotrebljiv i čije usvajanje bi unelo dodatnu konfuziju u inače konfuzan pravni poredak i ozbiljno ugrozilo zaštitu ljudskih prava”, piše u saopštenju.

Posebnu pažnju zaslužuje ocena ministarstva da je reč o tekstu “usaglašenim sa komentarima Evropske komisije i Eurojust-a”, piše Poverenik:

“Minimum korektnog odnosa prema javnosti podrazumeva da ministarstvo objavi ta mišljenja, odnosno komentare subjekata na koje se poziva. Ovo pogotovo imajući u vidu da ministarstvo do sada ta mišljenja ne samo da nije pominjalo nego je, šta više, na zahteve za slobodan pristup informacijama u vezi s tim izričito odgovorilo da mišljenje nije dobilo.”

Poverenik je, na osnovu “nezvaničnih, ali pouzdanih informacija s tim u vezi” ocenio da tvrdnja ministarstva ne odgovara istini i “da bi nas mogla dovesti u još jednu, ni malo poželjnu situaciju štetnu i po prava građana i po ugled zemlje, poput onih sa gotovo tragikomičnim razlikama u ‘tumačenju’ ocena GREKO-a u vezi sa poštovanjem preporuka u borbi protiv korupcije ili stavova Venecijanske komisije u vezi sa amandmanima na Ustav.”