Fabrici i Kuburović / Foto: FoNet/Ministarstvo pravde

“Ministarstvo pravde poštovaće preporuke Venecijanske komisije”

Obaveza Ministarstva pravde je da ustavne amandmane u potpunosti uskladi sa primedbama Venecijanske komisije, koje su nedavno dostavljene, izjavila je ministarka Nela Kuburović u razgovoru sa šefom Delegacije EU Semom Fabricijem, koji je naglasio da je EU do sada u pravosudni sistem Srbije uložila više od 85 miliona evra.

Ministarka je kazala da će do kraja godine Akcioni plan za Poglavlje 23 biti revidiran, kako bi taj strateški dokument bio usklađen sa svim aktivnostima za naredni period. Fabrici je naveo da će uskoro biti pokrenut IPA projekat vredan dva miliona evra, koji za cilj ima povećanje kapaciteta Ministarstva pravde, konstatujući da svaki napredak u Poglavljima 23 i 24 znači i celokupan napredak Srbije u pristupanju EU.

A direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević istakao je da bi skoro svi amandmani koje je pripremilo Ministarstvo pravde trebalo da pretrpe određene izmene nakon mišljenja koje je dala Venecijanska komisija, a koje države članice Saveta Evrope moraju da poštuju. “Međutim, daleko je važnije da se u daljem procesu izmene Ustava prihvati u potpunosti mišljenje ovog ekspertskog tela SE, jer je stvaranje uslova za nezavisno pravosuđe u interesu građana Srbije, pravne sigurnosti svih koji žive ili žele da posluju u našoj zemlji, ali i potpune podele vlasti i vladavine prava na kojoj insistiramo, uz jednoglasje iz Evropske unije”, napisao je Antonijević za Istinomer. On je naglasio da je njegova organizacija, a veruje i većina njegovih kolega iz strukovnih udruženja sudija, tužilaca, sudskih pomoćnika, “spremna da započne konstruktivan dijalog i pomogne državi da izradi amandmane na Ustav koji zadovoljavaju visoke kriterijume SE”.