Foto: Pixabay.com

Izveštaj Saveta Evrope o torturi u Srbiji je “poražavajući”

Međunarodni dan podrške za žrtve torture Srbija je dočekala uz negativan izveštaj Evropskog komiteta Saveta Evrope protiv torture.

U dokumentu koji je obrađivao slučajeve za prošlu godinu navodi se da pojedini policajci u Srbiji postupaju neadekvatno i da to nije delo nekoliko njih, već prihvaćena praksa. Komitet je zaključio da se počinitelji retko izvode pred sud, a da su najčešće – uslovne kazne. ”Šamaranjem, udaranjem rukama i nogama, pendrecima, ali i bejzbol palicama, a ponekad kriminalistički inspektori do priznanja dolaze i elektrošokovima”, to je posle razgovora sa privedenima i pregledom dokumentacije, prošlog juna, zaključila delegacija Evropskog komiteta SE protiv torture. A učesnici jučerašnje konferencije održane povodom Međunarodnog dana podrške za žrtve torture istakli su da je Srbija ostvarila napredak u prevenciji i iskorenjivanju svih oblika torture, ali da i dalje postoji veliki broj slučajeva neadekvatnog postupanja nad pritvorenim i zatvorenim osobama. Predstavnik Delegacije EU u Srbiji Ekmel Čizmeđiolu podsetio je da godišnji izveštaj Evropske komisije za 2018. godinu za Srbiju govori o tome da postoji izvestan napredak, ali i da postoji prostor za dalje napredovanje u oblasti prevencije torture. On je kazao i da izveštaj Saveta Evrope sačinjen na osnovu prošlogodišnje posete Srbiji ukazuje na zabrinjavajuću situaciju, pre svega o velikom broju slučajeva neadekvatnog postupanja i torture nad pritvorenim i zatvorenim osobama. Pravnica Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milena Vasić navela je da se tortura najčešće zataškava tako što osoba koja je žrtva torture završi sa osudom za napad na službeno lice. Ona je ocenila da je izveštaj Saveta Evrope “poražavajući” i da ukazuje na to da Srbija mora da prihvati činjenicu da se radi o sistemskoj torturi, a ne o izolovanim slučajevima. Po rečima predstavnika Kancelarije stalnog koordinatora UN u Srbiji Milana Markovića, tortura se ne dešava samo u zatvorima, već i u drugim kontekstima, kao što su psihijatrijske ili socijalne ustanove, kao i u svim društvima, uključujući i najrazvijenija. On je dodao da je prošlog novembra Srbiju posetio specijalni izvestilac UN za torturu, koji je u svojim preliminarnim zapažanjima izneo postojanje odstupanja od standarda koji su iskazani u UN dokumentima i uputio set preporuka.

Podsetimo, pred sam kraj prošle godine turski državljanin, Kurd Dževdet Ajaz, koji je u Srbiju pobegao pošto je osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka, izručen je Turskoj. To je učinjeno i pored toga što je Komitet protiv torture UN preporučio Srbiji da se uzdrži od ekstradicije. Ministarka pravde Nela Kuburović tvrdila je da je preporuka Komiteta UN stigla kasno, iako je po svoj prilici ministarka morala znati za preporuku pre nego što je donela rešenje o ekstradiciji.