Tači, Mogerini i Vučić /Foto: FoNet/Twitter, M. Kocijančič

EU: Vladavina prava i Kosovo ključni za članstvo Srbije u EU

Savet ministara EU pozdravio je napredak Srbije u pregovorima o članstvu s Unijom i istakao da će za brzinu pregovora biti ključan napredak u vladavini prava i temeljnim slobodama, kao i normalizacija odnosa s Kosovom.

To su šefovi diplomatija EU, koji zasedaju u Luksemburgu, naveli u nacrtu zaključaka, a u koji je “Beta” imala uvid. Kako se navodi, za Beograd i Prištinu je “normalizacija odnosa, uključujući pravno obavezujući sporazum, ključno bitna za njihov napredak na evropskom putu i suštinski važna za postojanu regionalnu stabilnost”. Takođe, pozdravlja se “posle dugog kašnjenja pokrenuti rad” na izradi statuta Zajednice srpskih opština u skladu s Briselskim sporazumom, a od obe strane očekuje se da se “konstruktivno angažuju u sprovođenju postignutih dogovora”, uključujući “prevazilaženje prepreka u primeni sporazuma o energetici”. Savet ministara pozvao je Srbiju da učini važne korake u reformi vladavine zakona, posebno kada je reč o nezavisnosti i delotvornosti pravosuđa, uz “opipljive i stalne rezultate” u istragama i presudama vezanim za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca. “Pomanjkanje napretka na polju slobode izražavanja izaziva sve veću zabrinutost”, navodi se u tekstu i dodaje da vlasti u Srbiji moraju “jamčiti bezbedne uslove neometanog upražnjavanja slobode izražavanja i nezavisnosti medija kao prioritetnog zadatka, uključujući jačanje napora za istragu napada na novinare”. Kako se ističe, Savet ministara EU pozdravio je i nanovo istaknutu predanost Vlade Srbije evropskim integracijama kao strateškom cilju i dodao da to delotvornije i nedvosmisleno treba da se predoči i u javnoj raspravi. “Hitno je potreban pomak u radu nezavisnih tela i demokratskih ustanova, uključujući i parlamentarni nadzor, kao i ustavne reforme”, navodi se u nacrtu i traži “napredak u valjanom radu nezavisnih tela, demokratskih ustanova, parlamentom nadzoru i ustavnoj reformi”. Ističe se i da Savet ministara ponovo poziva Srbiju da se postepeno uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, u skladu s pregovaračkim okvirom, “i prvenstveno preokrene sadašnje odstupanje od toga”. Od Srbije se traži i da se “uzdrži od udaljavanja od zajedničke politike EU o vizama”, uz opasku da je “razlog zabrinutosti” nova praksa Srbije u sklapanju sporazuma s državama u svetu. Ministri EU povoljno su, kako se navodi, ocenili napredak u ekonomskim reformama i ohrabrili Srbiju da dodatno poboljša uslove poslovanja, “uhvati se u koštac s javnim dugom i dalje ode u sprovođenju strukturnih reformi, naročito u energetici i transportu, tržištu rada, poreskoj upravi, javnim nabavkama, uključujući privatizaciju državnih preduzeća”.