Nemanja Nenadić / Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

“Transparentnost” sumnja u zloupotrebe inspekcija za pritiske na medije

Većina inspekcijskih organa nije organizaciji “Transparentnost Srbija” dostavila podatke koji su zatraženi u okviru istraživanja o “zloupotrebama inspekcija za vršenje pritiska na nezavisne medije”, što budi sumnju u vezi sa postupanjem tih organa.

To je juče saopštila “Transparentnost”, napominjući da je istraživanje pokrenuto na osnovu pritužbi više medija, poput “Vranjskih” ili “Južnih vesti”, u kojima je ocenjeno “da je postupanje inspekcija pritisak na pojedine medije”, pa je cilj istraživanja da se na dovoljno velikom uzorku utvrdi da li inspekcije tretiraju sve medije jednako. Kako je naglasio direktor TS Nemanja Nenadić, odabrano je sedam gradova, kao i privredni subjekti iz tri privredne grane koji se u medijima često oglašavaju, a zatraženi su podaci od svih inspekcija koje mogu imati nadležnost u tim sektorima i medijima za prethodne tri godine. “Prvi nalazi su zabrinjavajući, jer nije bilo moguće dobiti zatražene informacije od većine inspekcija”, rekao je Nenadić i dodao da je jedino Tržišna inspekcija odgovorila na zahteve. Prema njegovim rečima, Poreska inspekcija je nakon zatraženog dužeg roka za odgovor donela rešenje kojim je zahtev za pristup informacijama odbijen; Protivpožarna inspekcija zatražila je dodatni rok, ali nije dostavila podatke; Uprava za veterinu tražila je pojašnjanje koje joj je dostavljeno, dok Inspekcija rada ni na koji način nije odovorila na zahtev. “Jasno je da smo se na prvom koraku, u pokušaju da utvrdimo da li se inspekcije zloupotrebljavaju, susreli sa opstrukcijom. Budući da većina inspekcijskih organa ne dostavlja podatke ni po zahtevu, ni u zakonskom roku, to podstiče sumnju da pojedinačni slučajevi o kojima su mediji izveštavali, a u kojima se sumnja na pritisak na medije i njihove oglašivače, nisu samo sporadične pojave”, naveo je Nenadić. “Transparentnost” napominje da rešenje za eventualnu pristrasnost inspekcija, o čemu će u narednom periodu saopštiti više podataka, treba da se nađe u novoj medijskoj strategiji, čije je pisanje u toku, kao i u Akcionom planu za poglavlje 23 o pristupanju Srbije EU. Napomenuto je da je istraživanje “Inspekcije i mediji – ima li zloupotreba u postupanju” rađeno uz podršku Kraljevine Holandije.