Foto: FoNet/EU

Kako se čitaju diplomatske formulacije “umerenog napretka” (prvi deo)

Jovana Strahinić, koordinatorka programa za evropske integracije Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD) piše za Istinomer o tome šta leži iza silnih floskula evropske administracije, i jezika kojim je pisan poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka EU:

“Uvijeni u diplomatske formulacije i floskule poput ’izvesnog napretka’, ’umerene pripremljenosti’ i ’slabih kapaciteta’ nalazi Evropske komisije zapravo ukazuju na suštinske, sistemske probleme u funkcionisanju države, od nepoštovanja osnovnih demokratskih principa, definisanih samim Ustavom Republike Srbije, poput podele vlasti i kontrole rada izvršnih organa, odnosno nadzora nad njihovim radom, do sistemskog urušavanja, postojećih, nezavisnih institucija formiranih sa ciljem da obezbede nezavisnu kontrolu organa javne vlasti i zaštite prava građana – bilo da se radi o Ombudsmanu, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti ili Državnoj revizorskoj instituciji koja kontroliše kako se troši novac koji građani izdvajaju za funkcionisanje države”.