Foto: Pixabay.com

Novinarska udruženja povukla članove iz konkursnih komisija

Novinarska i medijska udruženja (NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) odlučila su da povuku svoje predstavnike iz komisija Ministarstva kulture i informisanja za ocenjivanje medijskih projekata.

Smatraju da je jedini izlaz iz postojeće situacije –  obustavljanje konkursnog procesa, formiranje novih konkursnih komisija u skladu sa zakonom i dobrom praksom, kao i poništavanje rezultata dosadašnjeg rada na vrednovanju predloga projekata. „Ministarstvo kulture i informisanja obesmislilo je proces konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja imenovanjem velikog broja kompromitovanih medijskih i paramedijskih radnika, iz fantomskih ili vlasti bliskih udruženja u konkursne komisije. U pitanju su osobe koje su u prethodnom periodu, na lokalnim konkursima dodeljivali novac isključivo medijima bliskim vlasti, među kojima i onima koji svakodnevno i drastično krše Kodeks novinara Srbije, a istovremeno su diskriminisali profesionalne i kvalitetne medije koji rade u javnom interesu“, navodi se u zajedničkom saopštenju. Osim toga, kako se napominje, Ministarstvo je u komisije, kao medijske stručnjake, imenovalo stručnoj javnosti potpuno nepoznate osobe, u čije kvalifikacije i dobre namere, ova udruženja “opravdano izražavaju sumnju”. “NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres uložili su ogroman trud pokušavajući da pronađu izlaz iz postojeće situacije, potpuno razumevajući težak položaj mnogih medija u Srbiji, čiji opstanak zavisi i od rezultata konkursa Ministarstva, ali smo posle svega ubeđeni da je jedini izlaz iz ove situacije – ponavljanje konkursnog procesa od imenovanja komisija nadalje“, ističu se u saopštenju. Komisije, ocenjuju udruženja, moraju da budu sastavljene od predstavnika relevantnih i reprezentativnih udruženja, nekompromitovanih osoba visoke stručnosti i moralnih načela, među kojima treba da budu i predstavnici nezavisnih institucija i udruženja građana. NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres smatraju da su, bez obzira na neke probleme, konkursi Ministarstva u velikoj meri u proteklom periodu uvažavali javni interes, “i da je žalosno da se skandalozna praksa konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja sa lokalnog nivoa preselila na državni”.