Tribina BCBP / Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

“Strategija nacionalne bezbednosti jača ulogu predsednika Srbije”

Novom Strategijom nacionalne bezbednosti jača uloga predsednika Srbije.

Ovo je rečeno juče na tribini “Nova Strategija nacionalne bezbednosti i Strategija odbrane – ključne promene i njihove posledice“, koju je organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP). “Predsednik Srbije je ukazivao na neke probleme i pokretao njihovo rešavanje, a sada se predviđa da objedinjuje funkcionisanje celog odbrambenog sistema, što je do sada bila funkcija vlade”, rekla je Jelena Pejić iz BCBP. Prema njenim rečima, predsednik “prelazi u upravljački deo sistema gde mu nije mesto”. Upozorila je i da je u odnosu na aktuelnu Strategiju izbačen pasus koji navodi da svi ministri, kao i sve tri službe bezbednosti, daju Vladi izveštaj o stanju nacionalne bezbednosti. Dodala je da sada toga više nema i da to ništa ne može da kompenzuje. Kako je naglasila, zabrinjava i to što su iz Strategije izostavljena načela profesionalnost, nepristrasnost i politička neutralnost. Ceo sistem bezbednosti bi, istakla je Pejić, trebalo da bude definisan i zakonima, kao što je to uradila i Hrvatska, koja je u Strategiji najavila donošenje, a potom je i usvojila Zakon o sistemu domovinske sigurnosti.

Izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika Tanja Jakobi kritikovala je činjenicu da se u dokumentu pažnja posvećuje “zloupotrebi meteorologije”, ali ne i vatrenog oružja. Ona je ocenila da nije dovoljno što se u dokumentu pominje “subjektivna bezbednost građana”, jer nisu navedene metode za njeno utvrđivanje. Dodala je da je dobro što je pojam bezbednosti proširen s vojne i na ekonomsku, energetsku, socijalnu i ekološku bezbednost. Na skupu je ocenjeno da strategijom dominira pitanje Kosova, a da se novine odnose na migrantsku krizu. Takođe, poseban akcenat stavljen je na “vojnu neutralnost”, koja nije dovoljno definisana. Prema rečima programskog direktora Beogradskog fonda za političku izuzetnost Marka Savkovića, u dokumentu je izraženo strahovanje da bi Zapadni Balkan mogao da bude naseljen migrantima.