Foto: Pixabay.com

“Novi nacrt Ustava bolji, ali nije brana od politike”

Nacrt amandmana na Ustav Srbije, koji je Ministarstvo pravde uputilo Venecijanskoj komisiji, sadrži određena poboljšanja u odnosu na prethodni Radni tekst ustavnih amandmana, ali ona nisu dovoljna i ne pružaju veće garancije protiv političkih uticaja na pravosuđe, ocenjuju u Centru za pravosudna istraživanja (CEPRIS).

Kako se navodi, ova poboljšanja odnose se na dodavanje odredbe o zabrani uticanja na sudiju u obavljanju sudijske funkcije, o osnovnim, mada nedovoljno jasnim, karakteristikama “istaknutog pravnika” koji se bira u Visoki savet sudstva, poboljšanju odredaba o nespojivosti funkcija i ukidanju prava ministra pravde da protiv sudija pokreće disciplinski i postupak razrešenja. “Izmene su rezultat kritike koju je stručna javnost, uključujući i primedbe našeg Centra, iznela na radnu verziju. Izmene su, međutim, neznatne i svakako nedovoljne”, navodi se u saopštenju, u kome se naglašava da su osnovne postavke koje su bile predmet osporavanja ili suštinski ostale nepromenjene ili su korigovane na neprihvatljiv način. Tiču se, između ostalog, nepromenjenosti protivrečnih odredaba o podeli vlasti, nepremestivosti sudija, svojstva i izbora “istaknutih pravnika” u visoke savete, načina odlučivanja u Visokom savetu sudstva, zakonskog uređivanja jedinstvene primene zakona i obavezne obuke u instituciji za obuku u pravosuđu. “U celini gledajući, Nacrt amandmana ne pruža veće garancije protiv političkih uticaja na pravosuđe. Naprotiv, nalazimo da bi, ne manje od prethodnog Radnog teksta, omogućio dalje ugrožavanje nezavisnosti suda i samostalnosti javnog tužilaštva”, zaključuje se u saopštenju ove nevladine organizacije za proučavanje, istraživanje i obuku u pravosuđu.

Inače, predsednik CEPRIS-a je advokat Slobodan Beljanski, zamenik je Miodrag Jovanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, predsednik Upravnog odbora  CEPRIS-a je sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić, a zamenica predsednika UO Vida Petrović Škero, bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije.