Zaštitnik građana Zoran Pašalić / Foto: FoNet/Medija centar

Ombudsman: U Srbiji se krše prava radnika

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, saopštio da “visoka nezaposlenost, rad ‘na crno’, ugroženo pravo na korišćenje godišnjih odmora i bolovanja, nedostatak socijalnog dijaloga sa predstavnicima zaposlenih, situacije u kojima se ostaje bez pravične naknade za rad ili bez doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, pokazuju da se prava radnika u Srbiji krše i da nisu dovoljno zaštićena”.

Pašalić je naveo da treba nastaviti rad na izjednačavanju položaja muškaraca i žena da bi se  pravo na rad omogućilo “i ženama iz posebno ranjivih društvenih grupa žrtvama nasilja, osobama sa invaliditetom, Romkinjama”, te da su u “posebno teškom položaju trudnice i porodilje čiji su poslodavci prestali da postoje, a ženama nisu obezbedili odgovarajuću dokumentaciju”.

“U tim situacijama uočljivo je odsustvo angažovanja i saradnje inspekcije rada, Poreske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje i jedinica lokalne samouprave”, kazao je Pašalić.

A ministar rada Zoran Đorđević je za 1. maj poručio radnicima “red, rad i disciplina”, i istakao da “radnici u Srbiji najviše pritužbi imaju na materijalni položaj, dodajući da država čini sve da obezbedi što bolje uslove”.

“Odnos države prema radnicima drastično se promenio nabolje. Neki problemi su se u prošlosti rešavali štrajkovima i protestima, a sada, čak i ako postoje mogu da se reše razgovorom”, rekao je Đorđević.

Inače, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata u Srbiji je u februaru pala na 404 evra, nakon što je u januaru prešla 420 evra. Podsećamo, od početka 2018. promenjena je metodologija obračuna prosečnih zarada. Krajem 2017. godine predsednik Vučić je izjavio da očekuje da martovska plata 2018. bude između 430 i 440 evra, a da krajem 2018. “idemo na platu od 500 evra”.