zoran pašalić

Ombudsman: U Srbiji se krše prava radnika

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, saopštio da “visoka nezaposlenost, rad ‘na crno’, ugroženo pravo na korišćenje godišnjih odmora i bolovanja, nedostatak socijalnog dijaloga sa predstavnicima zaposlenih, situacije u kojima se ostaje bez pravične naknade za rad ili bez doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, pokazuju da se prava […]

Pročitajte više