Nela Kuburović / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Kuburović: Utihnule primedbe na promene Ustava

Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je juče da nije čula tako glasne zamerke na nacrt amandmana na Ustav u oblasti pravosuđa, koji je Ministarstvo pravde uputilo Venecijanskoj komisiji, kako je to bilo u javnoj raspravi pre nego što je tekst revidiran.

Kako je napomenula, predlog poštuje sve evropske standarde, navodeći da je veći broj primedbi iz javne rasprave usvojen. Međutim, u ponedeljak, na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU, na kojoj je bila prisutna i ministarka, čule su se oštre primedbe na nacrt amandmana. Ministarka je tada rekla da je prvobitni nacrt pretrpeo ozbiljne promene, jer su prihvaćene brojne primedbe iz javne rasprave, ali su predstavnici strukovnih udruženja istakli da ostaju pri stavu da i takav tekst ima velike mane. Potpredsednik Društva sudija Omer Haždiomerović napomenuo je da je Ministarstvo nastojalo da po svaku cenu u najvažnijem sudskom telu ne bude veći broj sudija od nesudija. Prema njegovim rečima, u novom Ustavu mora da piše i da nesudijski članovi ne mogu biti iz izvršne i zakonodavne vlasti. Predsednica tog udruženja Dragana Boljević ocenila je da u nacrtu nije pravilno definisan odnos grana vlasti i naglasila da sudstvo mora da bude nezavisno, dok je predsednik Udruženja tužilaca Goran Ilić kazao da Visoki savet tužilaštva od jedanaest članova ima samo četiri koje biraju tužioci. Kako je rekao, rešenja koja predlaže Ministarstvo odstupaju od Akcionog plana za poglavlje 23, iako je to temeljni dokument na putu evrointegracija. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević naglasio je da Ustav mora jače da garantuje nezavisnost sudstva, ali je ukazao da nezavisnost u radu zavisi i od ličnih svojstava sudija. Rečeno je da će Venecijanska komisija u junu dostaviti svoje mišljenje o nacrtu amandmana.