Rodoljub Šabić / Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Poverenik utvrdio da je kamere u Beogradu postavio MUP

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je juče da je nadzorom utvrdio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u drugoj polovini 2017. zamenilo zastarele kamere naprednijim kamerama nove generacije i veće rezolucije, na 61 lokaciji.

U saopštenju  se navodi da je utvrdio da nije povećan broj lokacija na kojima su postavljene kamere, ali da su na određenim mestima dodate fiksne kamere (ukupno njih 47) u cilju bolje preglednosti, brže pretrage zabeleženog materijala i efikasnijeg rasvetljavanja krivičnih dela. Navodi se da se monitoring centar nalazi u Komandno-operativnom centru Policijske uprave za grad Beograd, a svaki korisnik pristupa sistemu putem svog ličnog naloga sa definisanim korisničkim imenom i lozinkom. Pristup sistemu dostupan je ograničenom broju korisnika u MUP, a snimci se čuvaju 40 dana.  Poverenik je ocenio da je MUP propustio da pre instalacije kamera na adekvatan način obavesti javnost o tome. “Taj propust, uz novinske napise i kontradiktorne izjave funkcionera, izazvao je nepotrebnu uznemirenost građana”, kazao je poverenik.

Poverenik je naveo da se tokom postupka nadzora Gradska uprava izjasnila da kamere na saobraćajnicama o kojima su izveštavala sredstva informisanja nisu njihove, ali da su ga naknadno obavestili o nameri uspostavljanja Centra za upravljanje saobraćajem koji će raspolagati i video signalima sa kamera na gradskim ulicama i raskrsnicama pozivajući se na odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i odredbe Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda.  Šabić ih je obavestio da navedene odredbe zakona i podzakonskog akta na koje se pozivaju u svojim izjašnjenjima ne mogu da predstavljaju pravni osnov za obradu podataka o ličnosti. “Navedene odredbe daju ovlašćenje za snimanje gradskih ulica ‘radi upravljanja saobraćajnim tokovima’, što nije i ovlašćenje za snimanje učesnika u saobraćaju na način da lica budu odrediva na osnovu snimka”, navedeno je u saopštenju. Dodaje se da je nakon pribavljanja dokumentacije o tehničkim karakteristikama kamera, utvrđeno da se radi o sistemu video-nadzora koji svojim tehničko-softversko-analitičkim performansama omogućava obradu podataka o ličnosti i prevazilazi svrhe praćenja protočnosti saobraćaja. Poverenik je ukazao Gradskoj upravi da ne postoji pravni osnov za upotrebu takvog sistema.  “Najavljeni sistem video-nadzora u Beogradu svakako ponovo aktuelizuje ovo pitanje i ilustruje hronično neodgovoran odnos nadležnih prema potrebi da se na više otvorenih pitanja u vezi sa video-nadzorom, kao potecijalno veoma delikatnom obradom podataka o ličnosti, odgovori pouzdanim i kvalitetnim zakonskim rešenjem”, navodi se u saopštenju.