Rodoljub Šabić / Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Šabić: Neprimeren odnos vlade u analizi zakona

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je, u pismu upućenom premijerki Ani Brnabić, da su odnos i postupanje Vlade u vezi sa izradom dokumenta “Analiza dosadašnje primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja”, potpuno neprimereni i neprihvatljivi sa stanovišta minimuma korektnih odnosa između državnih organa.

Poverenik u saopštenju podseća da je u izveštaju Vlade za četvrti kvartal, o sprovođenju aktivnosti o primeni Akcionog plana za poglavlje 23, navedeno je da je izrađena analiza, kao i da je Poverenik označen kao “partnerska institucija” u toj aktivnosti. “Poverenik je državni organ sa centralnom ulogom u primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Međutim, ne samo da nije na bilo kakav način konsultovan prilikom izrade analize, nego mu ona nije čak ni dostavljena. Da bi slika o ‘ozbiljnosti’ izrade analize bila kompletna treba dodati da nije konsultovano čak ni Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, inače, nadležno za nadzor nad primenom zakona”, navodi se  u saopštenju. Šabić je dodao da je o sadržini analize, budući da nikad nije javno predstavljena, informisan slučajno, posredstvom nevladine organizacije koja ju je tražila i dobila po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i koja mu se obratila pitanjem: “U kom kapacitetu je Poverenik učestvovao u izradi analize?”. “Mora se konstatovati, pored doslovno skandaloznog načina izrade analize, da se s tom aktivnošću u odnosu na rokove predviđene Akcionim planom (2015) nedopustivo kasni, kao i da se ‘analiza’ onim što je Akcionim planom bio projektovani zadatak (privatizacija, javne nabavke, javni rashodi i donacije političkim subjektima iz inostranstva) zapravo uopšte i ne bavi”, dodao je Šabić. On je naveo da je daleko veći problem što taj dokument “prosto vrvi” od primera “očiglednog neznanja, netačnosti i nekompetentnih pravnih stavova”. Poverenik je dodao da je u pismu premijerki ukazao na najdrastičnije primere nepoznavanja relevantnih faktičkih pravnih činjenica iz prakse, primere potpuno proizvoljnog tumačenja višegodišnjih pravnih stavova sudova i Poverenika, kao i na nekompetentne predloge za izmenu zakona koji bi za posledicu imali praktično obesmišljavanje prava na slobodan pristup informacijama. Šabić je u pismu izrazio potpunu indignaciju povodom postupanja Vlade u konkretnom slučaju, a pismo odgovarajuće sadržine uputio je i ministarki pravde.