Oružje u Bosni / Foto: Pixabay.com

FHP podneo krivičnu prijavu za ratni zločin protiv Svetozara Andrića

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je juče Tužilaštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu protiv Svetozara Andrića, nekadašnjeg komandanta Birčanske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a kasnije načelnika Štaba Drinskog korpusa VRS zbog više zločina počinjenih tokom sukoba u BiH.

Andrić je danas zamenik predsednika Opštine Novi Beograd i član Predsedništva Srpske narodne partije. U saopštenju Fond je naveo da je Andrić 28. maja 1992. kao komandant Birčanske brigade VRS, u čijoj su se zoni odgovornosti nalazile i opštine Vlasenica i Zvornik, naredio “iseljavanje” bošnjačkog stanovništva iz Zvornika, što je za posledicu imalo odlazak više od 10.000 Bošnjaka na prostor Malog Zvornika, Kalesije, sela Snagovo i Kula Grada. Prema Fondu, nekoliko dana kasnije, 31. maja 1992, Andrić je izdao naređenje o osnivanju logora Sušica u Vlasenici (BiH). “Logor je postojao sve do 30. septembra 1992. godine i u tom periodu su zatočenici boravili u nehumanim uslovima, spavali su na betonu, dobijali jedan obrok dnevno i nisu imali osnovne higijenske uslove za život. Većina ih je svakodnevno prebijana, žene koje su bile zatvorene u logoru su silovane, a oko 160 zatočenika je ubijeno”, naveo je FHP.  U maju i junu 1992. godine, kako se napominje, brigada kojom je komandovao Andrić proterala je bošnjačko stanovništvo iz više od 20 sela u opštini Vlasenica. Dodaje se da su u martu naredne godine pripadnici brigade kojom je Andrić komandovao spalili selo Gobelje u opštini Vlasenica. Fond je podsetio da je ukazom predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, Svetozar Andrić 14. jula 1995. godine imenovan za načelnika Štaba Drinskog korpusa VRS, u vreme dok su još uvek trajale masovne egzekucije srebreničkih Bošnjaka. FHP je istakao da je još 2006. godine uputio pismo tadašnjem tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću u kojem ga poziva da pokrene istragu protiv Andrića zbog zločina počinjenih u logoru Sušica, Zvorniku i Srebrenici, ali da do danas ne postoje podaci da li je Tužilaštvo vodilo istragu protiv Andrića.