Foto: Istinomer

GIK posle mesec dana izdao akreditacije domaćim posmatračima

Gradska izborna komisija (GIK) izdala je juče akreditacije predstavnicima “Crte”, CeSID-a, “Građana na straži” i “Jukoma”, posle mesec dana i tako omogućila domaćim posmatračima da prisustvom na sednicama prate rad ovog organa, saopštile su ove organizacije.

One su pozdravile odluku GIK-a, ali i izrazile žaljenje zbog toga što se mesec dana rad izborne komisije odvijao bez javnosti, iako je rad GIK po zakonu javan. Inače, kako se navodi, GIK je od 14. januara održala 18 sednica koje domaći posmatrači nisu mogli da prate, iako je ta komisija 17. januara konstatovala da su “Crta” i CeSID-a ispunili uslove za domaće posmatrače. “Posmatranje rada izborne komisije tokom sprovođenja izbora i biračkih odbora tokom izbornog dana od strane nezavisnih građanskih posmatračkih misija je demokratska tekovina i države članice OEBS-a prihvatile su obavezu da nezavisnim posmatračkim misijama omoguće nesmetan rad. Objektivno i nestranačko posmatranje, analiza i izveštavanje o izbornom procesu od strane organizacija civilnog društva doprinosi povećanju informisanosti građana u vezi sa radom organa za sprovođenje izbora, kao i drugih aktera uključenih u izborni proces. Veća informisanost doprinosi boljem razumevanju izbornih radnji i jačanju poverenja građana u rad institucija, sam izborni proces i rezultate izbora”, navodi se u saopštenju ovih organizacija.

One podsećaju da i “Crta”, i CeSID, i “Jukom” imaju višegodišnje iskustvo u praćenju izbora i rada izborne administracije, a da su njihovi nalazi i preporuke za unapređenje izbornih procesa u skladu sa nalazima i preporukama međunarodne posmatračke misije OEBS/ODHIR. “Crta” i CeSID su članice Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (ENEMO).