Skupština grada Beograda / Foto: Foto: Istinomer

Posmatrači ne mogu da prate rad GIK-a

Organizacije “Crta”, Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Komitet pravnika za ljudska prava (Jukom) saopštili su juče da Gradska izborna komisija (GIK) u Beogradu više od 20 dana nije omogućila domaćim posmatračima da prisustvom na sednicama prate rad tog organa.

Inače, GIK je 17. januara konstatovala da su “Crta” i CeSID ispunile uslove za domaće posmatrače, dok, kako se navodi u saopštenju, prijavu “Jukoma” i “Građana na straži” za posmatranje rada izbornih organa, GIK ni posle više nedelja nije uvrstio na dnevni red sednice. “Organizacije ‘Crta’, CeSID i ‘Jukom’ pozivaju GIK da poštuje Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda i da u najkraćem roku omogući domaćim posmatračima prisustvo sednicama ovog organa radi praćanja njegovog rada”, navodi se u zajedničkom saopštenju tri organizacije. Kako se ističe, GIK je od 14. januara do danas održala 16 sednica i domaći posmatrači nisu bili u mogućnosti da prate nijednu od njih. “Onemogućavanjem domaćih posmatrača da prate rad izborne administracije ozbiljno se narušava transparentnost izbornog procesa”, ocenile su organizacije. One podsećaju da je Republička izborna komisija tokom prethodnih parlamentarnih i predsedničkih izbora domaćim posmatračima u najkraćem roku izdavala ovlašćenje za praćenje rada ovog organa što je doprinelo transparentnosti celokupnog izbornog procesa. “Crta”, CeSID, “Jukom” imaju višegodišnje iskustvo u praćenju izbora i rada izborne administracije. Ističe se da su nalazi i preporuke za unapređenje izbornih procesa ovih organizacija u skladu sa nalazima i preporukama međunarodne posmatračke misije OEBS/ODHIR. Inače, “Crta” i CeSID su članice Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (ENEMO).