Milan Filipović / Foto: FoNet, Imre Szabo

Sudski postupci protiv novinara i medija traju dugo

Sudski postupci u kojima učestvuju novinari i mediji traju suviše dugo, zahtevi za naknadu štete su neujednačni, zbog čega se stiče utisak da su tendecizoni i predstavljaju dodatni vid pritisaka na medije, izjavio je pravni savetnik Komiteta pravnika za ljudska prava (YUKOM) Milan Filipović.

Na predstavljanju rezultata analize YUKOM-a “Novinari i mediji na sudu (2015 – 2017)”, Filipović je kazao da je uočeno da procesuiranje postupaka pre svega pred Višim sudom u Beogradu traje dugo, da postoje veliki vremenski razmaci između podnošenja tužbe i pripremnog ročišta, kao i između zakazanih ročišta, što može dovesti do toga da strane u postupku zloupotrebe svoja prava i odugovlače postupke. Prema njegovim rečima, postoje i velike razlike u visini zahteva za naknadu štete, koja se kreće od 100.000 dinara do 2,5 miliona dinara. “Stiče se utisak da su zahtevi tendenciozno postavljeni i nisu zasnovani na objektivnim kriterijumima, što se čini da je dodatan vid pritisaka na novinare. Na to ukazuju i sami novinari”, kazao je Filipović i dodao da tako vođenje postupaka iscrpljuje materijalne resurse novinara i medija, zbog čega u pojedinim slučajevima dolazi do gašenja medija.

Advokatica YUKOM-a Kristina Todorović rekla je da su osnovni problemi koji sprečavaju novinare da se na adekvatan način zaštite pred sudom – sudski troškovi i neujednačena sudska praksa, jer se pred nacionalni sudovima pojavljuju situacije da se za isto činjenično stanje donose suprotne odluke. Predstavnik Fondacije za otvoreno društvo Srđan Đurović ocenio je da strah novinarima onemogućava da rade svoj posao i ostvare svoju funkciju u društvu. “Ne radi se samo o pojedinačnim pričama, nego o uvlačenju jedne vrste straha. Ako prepustimo novinarima koji su u strahu da nas informišu, onda se plašim da će izbori, kao praznik demokratije, postati dan žalosti demokratije i da osnovna funkcija novinara u društvu neće biti ostvarena, te da ćemo ostati na formalnoj, ali ne i suštinskoj demokratiji”, kazao je Đurović.