Konferencija Poverenika / Foto: FoNet/TV FoNet

Šabić: Zabrinjavajuće stanje u oblasti zaštite ličnih podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je da je stanje u oblasti zaštite ličnih podataka vrlo zabrinjavajuće i da je neophodna potpuna promena odnosa države prema stanju u toj oblasti.

Šabić je, na konferenciji povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, upozorio da nastavak višegodišnje prakse u kojoj se državne aktivnosti u najvećoj meri, gotovo isključivo, svode na aktivnosti poverenika, uz izostanak aktivnosti drugih nadležnih i neobjašnjive propuste i zakašnjenja, ne može proći bez dodatnih štetnih posledica. “To će, izvesno, u kontekstu poglavlja o ljudskim pravima, negativno uticati na tok pregovora o pridruživanju EU i, što je još važnije, biti konstantan izvor ugrožavanja i povreda prava građana na privatnost”, rekao je Šabić. Poverenik je podsetio da je ispunio obećanje koje je dao 28. januara prošle godine, da će drugim nadležnim pružiti najveću moguću pomoć i da će u okviru toga na vreme staviti Vladi na raspolaganje nov model Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, usklađen sa evropskim standardima i novom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU. Istovremeno je i izrazio nerazumevanje i žaljenje zato što Vlada tu pomoć nije iskoristila i što je na javnu raspravu stavila Nacrt novog zakona koji je i koncepcijski i sadržinski znatno ispod nužnog nivoa. Jučerašnjoj konferenciji prisustvovao je veliki broj ambasadora, predstavnika domaćih organa vlasti i institucija, akademske zajednice, NVO i medija…

Šabić je za N1 kazao da mu je ovo poslednja godina mandata i da je u prethodnom periodu institucija poverenika uradila sve što može u oblasti zaštite podataka o ličnosti. On je podsetio da u Evropi počinje primena Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti, a reč je, kako je kazao, o dokumentu koji je pripreman godinama, i na koji je podneto nekoliko hiljada amandmana, ali na kraju je postignut kompromis između interesa kompanija i boraca za ljudska prava.