Delegacija medijskih organizacija / Foto: FoNet, A. Levajković

EFJ: Vlasti Srbije da poštuju nezavisnost medija, a novinari Kodeks

Zajednička misija Evropske federacije novinara (EFJ), Međunarodnog instituta za štampu (IPI) i Medijske organizacije za jugoistočnu Evropu (SEEMO) donele su početne preporuke zbog zabrinutosti za stanje u medijima u Srbiji, a među glavnima su da svi državni organi treba ozbiljno da ispituju napade na novinare i da vlast mora da pokaže poštovanje za medijski pluralizam i nezavisnost.

Kako se navodi u saopštenju UNS, na prvom mestu je preporuka koja se odnosi na bezbednost i kojom se traži da svi organi u državi ozbiljno razmatraju slučajeve nasilja i uznemiravanja novinara i da odmah reaguju, dok Vlada Srbije mora da preduzme mere za rešavanje ranijih slučajeva nasilja nad novinarima. “U principu, snažno preporučujemo zvaničnicima na svim nivoima Vlade Srbije da pošalju jasan signal – bez ikakvih uslova – kojim osuđuju sve napade na novinare”, navodi se u saopštenju. U drugoj preporuci navodi se da zvaničnici moraju da se uzdrže od akcija koje imaju efekat delegitimizacije kritičkih novinara, počev od verbalnih napada i da moraju da pošalju “jasne signale da novinari imaju pravo da istražuju aktivnosti onih koji su na vlasti”. “Zvaničnici treba da usvoje nediskriminatorni pristup interakciji s medijima, angažujući se sa svim medijima na jednakim osnovama”, navodi se u preporuci. Dodaje se da programi za javno finansiranje medija, posebno na lokalnom nivou, moraju da se obavljaju transparentno i nezavisno. U preporukama se navodi i da državni organi moraju da poštuju pravo novinara na pristup javnim informacijama i da moraju blagovremeno da reaguju na takve zahteve. Organizacije su predložile i da se novinari i mediji klasifikuju kao posebno pitanje kod zaštitnika građana. EFJ je ocenio da su pristojni uslovi rada, ostvareni kroz kolektivne ugovore, preduslov su obavljanja novinarskog rada. Organizacije su pozvale i sve medije i novinare da se pridruže Etičkom kodeksu novinarstva Srbije i da poštuju samoregulatorno telo Savet za štampu, uključujući i Žalbenu komisiju Saveta i da objavljuju odluke Saveta u skladu sa svojim propisima.