Željko Mitrović / Foto: FoNet/TV FoNet

“Državna agencija dala kredit ‘Pinku’ od 3,2 miliona evra”

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI) u martu prošle godine dala je  kompaniji “Pink international”, emiteru televizije “Pink”, novih 3,2 miliona evra, a kao osnov uplate navedeno je da se radi o kratkoročnom kreditu.

Kako piše CINS, iz podataka Uprave za trezor ne može se zaključiti u koju svrhu je AOFI dao pozajmicu, šta tačno “Pink” izvozi, niti zbog čega je državna agencija odlučila da podrži izvozne aktivnosti ove privatne firme. Takođe, nije jasno ni da li je ovo ukupna vrednost kredita. AOFI je odbio da CINS-u dostavi više informacija o ovoj pomoći “Pinku” sa obrazloženjem da tražena dokumentacija o kreditu predstavlja poslovnu tajnu.  Inače, kako podseća CINS, firma Željka Mitrovića je od 2014. od ove državne agencije dobila više od 10 miliona evra na ime garancija i kredita. CINS je tražio od Poreske uprave Ministarstva finansija podatke iz 2017. o poreskim dugovanjima “Pink international”, kompanije koja je tokom 2014. bila jedan od najvećih poreskih dužnika, a jedan od uslova za dobijanje kredita od AOFI je i to da kompanija nema poreska dugovanja. Međutim, Poreska uprava odbila je zahtev na sličan način, kao i AOFI, uz tvrdnju da su podaci o tome koliko kompanija duguje poreza državi – službena tajna.

AOFI je zvanična izvozno kreditna agencija Srbije, koja je osnovana sa ciljem da pomogne domaća preduzeća kroz osiguranje i finansiranje izvoza. U praksi ova agencija daje povoljnije kredite pod manje restriktivnim uslovima od komercijalnih banaka uz niže kamatne stope.