Toranj u Vukovaru / Foto: Pixabay.com

FHP: Prvi predmet za ratne zločine okončan posle 14 godina

Fond za humanitarno pravo (FHP) saopštio je juče da je posle 14 godina okončan prvi predmet za ratne zločine pokrenut pred specijalizovanim većima u Srbiji, donošenjem pravosnažne presude.

Kako se ističe, prva optužnica za zločin na vukovarskoj Ovčari podignuta je 2003, a do danas su pred domaćim pravosuđem optužena ukupno 24 pojedinca. “Svi oni su optuženi da su 20. i 21. novembra 1991, kao pripadnici Teritorijalne odbrane Vukovara i dobrovoljačke jedinice ‘Leva supoderica’ (obe u sastavu tadašnje JNA), na poljoprivrednom dobru Ovčara u Vukovaru streljali 200 ratnih zarobljenika iz vukovarske bolnice, koje su prethodno telesno povređivali i prema njima nečovečno postupali“, piše u saopštenju. FHP navodi da “suđenje u ovom predmetu predstavlja jedan od najboljih pokazatelja nedoraslosti institucija Srbije da se uhvate u koštac sa obavezom da zločinima iz prošlosti pristupe odgovorno i posvećeno“. Podseća se da je suđenje počelo u martu 2004, a da je poslednjom pravnosnažnom presudom Apelacionog suda, donetom 24. novembra prošle godine potvrđena prvostepena presuda izrečene kazne između pet i 20 godina zatvora. Fond navodi da je “konačni epilog suđenja za zločin na Ovčari u ovom i u drugim predmetima pred domaćim pravosuđem poražavajući“. “Od ukupno 24 optužena, pravnosnažno je osuđeno samo njih 11; dva optužena su preminula, dvojica su dobila status svedoka saradnika, a njih devet je pravnosnažno oslobođeno od optužbi. Za sve ovo vreme porodice žrtava javno su izražavale nezadovoljstvo zbog trajanja i toka suđenja, a mnogi članovi porodica nisu ni doživeli njegovo okončanje“, saopšteno je.

FHP poziva nadležne organe Srbije da “odgovorno i posvećeno pristupe svojoj obavezi krivičnog gonjenja odgovornih za ova najteža krivična dela”, naglašavajući da razrešavanje nasleđa oružanih sukoba 1990-ih “nije tek jedna od obaveza Srbije u procesu pristupanja EU, već njena civilizacijska potreba, kao i preduslov pomirenja u regionu i izgradnje modernog evropskog društva”.