Ministri finansija i privrede i guvernerka NBS / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

“Srbija konkurentna za Balkan, ali ispod standarda EU”

Po svih šest tranzicionih kvaliteta ekonomija Srbije može da se uporedi sa zemljama Zapadnog Balkana, ali u odnosu na razvijene ekonomije, poput nemačke ili američke, postoji veliki jaz, ocenila je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Srbija posebno zaostaje po pitanju konkurentnosti, dobre uprave i otpornosti na izazove, dok je po tranzicionim kvalitetima ekonomska integracija, zelena ekonomija i inkluzija jaz nešto manji, navodi se u izveštaju “Dijagnostika Srbije: Procena napretka i izazova u razvoju održive tržišne ekonomije 2017”. Za tranzicioni kvalitet konkurentost Srbija je dobila ocenu 4,94, gde jedan ukazuje na slab ili nikakav napredak, a deset na globalnog predvodnika.

Navodi se da ekonomiju i dalje ograničavaju slabe institucije, neefikasan javni sektor, velika zaduženost preduzeća i neusaglašenost ponude i tražnje veština na tržištu radne snage. Dodaje se da Evropska komisija smatra Srbiju umereno pripremljenom za borbu sa konkurentskim pritiscima i tržišnim snagama u EU. Po kriterijumu javne uprave Srbija ima ocenu 4,39, a posebno su loše ocenjeni zaštita imovinskih prava, efikasnost vlade i regulatorno opterećenje. EBRD ukazuje na nedovoljnu transparentnost državne politike subvencija, ali i na donošenje zakona po hitnom postupku i kašnjenje sa usvajanjem sekundarnog zakonodavstva, kao i na veliko adimistrativno i finansijsko optrećenje biznisa i na državnom i na lokalnom nivou. Otpornost ekonomije Srbije, koja je ocenjena sa 5,55, bila je na ispitu poslednjih godina, kada je zbog unutrašnjih i spoljnih potresa znatno sporiji proces približavanja ekonomski razvijenim zemljama. Međutim, kako se ističe, makroekonomska stabilnost je unapređena zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji i sužavanju spoljnih debalansa.