Dragan Sikimić / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Agencija: Sikimić nije bio član stranke u vreme izbora za direktora

Nakon informacije da je novi direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić bio jedan od donatora SNS i kandidat za odbornika te partije na izborima u Zemunu 2016, oglasio se Odbor Agencije tvrdnjom da on u trenutku raspisivanja konkursa nije bio član nijedne političke stranke.

Ističe se da je “kandidatu Draganu Sikimiću, kao i svim drugim kandidatima, pre početka razgovora, postavljeno sledeće pitanje: ‘Da li ste član neke političke stranke, i ako jeste, od kada, ne morate da navedete koje’. Na postavljeno pitanje, kandidat Dragan Sikimić, odgovorio je na sledeći način: ‘Nisam član, znam da je to eliminatorni uslov, ne bih se javljao da sam član’. O ovome postoji dokaz, kako kroz sačinjeni zapisnik, tako i kroz audio snimak, jer je uz saglasnost Dragana Sikimića njegov razgovor sa komisijom tonski sniman”, navodi se u saopštenju. Odbor se, kako je naglašeno, nije bavio pitanjima “o dve eventualne uplate kandidata, u iznosu od po 40.000 dinara na račun SNS, kao ni njegovim eventualnim izborom 2017. za predsednika Izborne komisije Opštine Zemun na predlog koalicije SNS-PS-PUPS”. Iz Agencije dodaju da bi, pošto je utvrđeno da Sikimić u trenutku raspisivanja konkursa nije bio član političke stranke, “upuštanje u pitanja koja su od strane medija postavljena Odboru, predstavljalo prekoračenje ovlašćenja predviđenih Zakonom o Agenciji”, kao i da bi ocenjivanje ovih pitanja bilo suprotno i Ustavu Srbije i Zakonu o zabrani diskriminacije.

Programski direktor “Transparentnosti Srbija” Nemanja Nenadić izjavio je za “Insajder” da je tačno da Odbor Agencije nije mogao da diskvalifikuje Sikimića kao kandidata, ali je naglasio da je u praksi lako zamisliti situacije i odlučivanje o brojnim pitanjima u kojima bi rad Agencije mogao da bude blokiran zbog njegove povezanosti sa strankom. Nenadić smatra da bi bilo dobro da Odbor što pre utvrdi da li postoji sukob interesa i da postavi pitanje kako će Sikimić obavljati veliki deo svojih dužnosti.