Rodoljub Šabić / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Šabić: Kartice za penzionere – korisna inicijativa PIO Fonda

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je da je veoma korisna inicijativa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o izdavanju kartica za penzionere koje bi služile kao dokument za dokazivanje njihovog statusa.

Šabić je o tome juče razgovarao sa direktorkom Republičkog fonda za PIO Draganom Kalinovićem i predsednikom Upravnog odbora Branislavom Mitrovićem. Poverenik je inicijativu ocenio kao vrlo korisnu, posebno imajući u vidu da će identifikaciona kartica sadržavati minimalan broj ličnih podataka potrebnih za ostvarivanje svrhe, odnosno dokazivanja statusa penzionera. Ističe se da će identifikaciona kartica sadržati “samo ime i prezime, i još naziv filijale i broj kartice”. “Na ovaj način otklonila bi se bilo kakva potreba za izdavanjem nekakvih posebnih oblika personalizovanih dokumenata od strane lokalnih samouprava, koje u praksi dovode do nezakonite obrade podataka, u kojoj se podaci nepotrebno izlažu riziku zloupotreba”, smatra Šabić. On je ocenio i da posebni oblici perosnalizovanih dokumenata, koje izdaju lokalne samouprave “izaziva osećaj diskriminacije, jer se izdaju samo za pojedine lokalne sredine”. Šabić je naveo i da je sve to došlo do izraza u slučaju takozvane beogradske “Senior kartice”.

Podsetimo, Uprava grada Beograda saopštila je da će postupiti po upozorenju koje je poverenik uputio povodom nezakonitosti i nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti u okviru “Senior kartica”. Gradska uprava je poverenika obavestila da je izdat nalog da se izvrši anonimizacija podatka – JMBG građana, kao i da se ubuduće pristupnice štampaju bez navedenog podatka, kao i da će svim ‘punktovima’ biti dostavljeno odgovarajuće uputstvo.