Rodoljub Šabić / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Poverenik utvrdio nepravilnosti sa “senior karticama”

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da je okončao nadzor u slučaju “Beogradske senior kartice”, Upravi grada Beograda uputio upozorenje na nepravilnosti i podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv načelnika uprave.

U saopštenju, poverenik ističe da je Upravi grada uputio Upozorenje na nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti i naložio da ga u roku od 15 dana obavesti o merama koje će preduzeti na otklanjanju nepravilnosti. “Okolnosti ukazuju na činjenicu da je najveći deo uočenih propusta posledica odluka koje su donošene van uprave, u neodgovarajućoj proceduri i bez potrebnih formalnih akata, ali zahtev za pokretanje prekršajnog postupka je podnet protiv načelnika, budući da je načelnik zakonom određen kao odgovorno lice”, naveo je poverenik. U postupku nadzora utvrđeno je da Uprava obrađuje podatke o JMBG građana, iako je taj podatak nepotreban, nepodesan i nesrazmeran za ostvarivanje svrhe, a “objašnjenje” da je do takve obrade došlo “omaškom”, sasvim je neprihvatljivo. Poverenik je dodao da je utvrđeno da se neretko status penzionera ne proverava na odgovarajući način usled čega se, pored ostalog, ne može isključiti ni mogućnost da su kartice date i jednom broju osoba koje nisu penzioneri. “Utvrđeno je i da se podaci obrađuju u svrhu različitu od one za koja je određena na osnovu pristanka lica, budući da je objašnjenje da se datum rođenja i JMBG prikupljaju ‘radi čestitanja rođendana’ što nema nikakvu vezu sa svrhom koja je definisana kao ‘obaveštavanje o pogodnosti'”, piše u saopštenju. Dodaje se da je utvrđeno i da Uprava pre započinjanja obrade nije obavestila poverenika o tome, iako je po Zakonu to bila dužna da učini najkasnije 15 dana pre početka obrade. Budući da se slične akcije najavljuju i u drugim gradovima, poverenik je podsetio sve lokalne vlasti da ako to iskreno žele i imaju mogućnosti, mogu odlukama skupština lokalnih samouprava ili organa javnih preduzeća utvrditi popuste za penzionere, i to objaviti u sredstvima informisanja i na svojim elektronskim prezentacijama. Dodaje se da penzioneri, ako je i kad je to potrebno, svoj status mogu dokazivati raznim podobnim sredstvima (rešenje, ček), koja se u praksi inače koriste. “Suštinski, pomoć penzionerima uopšte ne zavisi od izrade i emitovanja bilo kakvih kartica. Takvim akcijama bespotrebno se otvaraju pitanja u vezi sa racionalnim korišćenjem budžetskih sredstava, a što je najvažnije, nepotrebnim formiranjem novih, velikih zbirki podataka o ličnosti otvaraju se dodatne mogućnosti zloupotrebe podataka, odnosno povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti”, naveo je poverenik.