Foto: Pixabay.com

“Novac na medijskim konkursima dodeljuju jedni drugima”

Fantomska medijska organizacija pustoši medijske konkurse u Vojvodini, a u lokalnim komisijama budžetski novac dodeljuju jedni drugima, navodi BIRN u svom istraživanju.

Naime, kako se ističe, u gotovo trećini opština u pokrajini predstavnici Asocijacije elektronskih medija Vojvodine (AEMV) u lokalnim komisijama dodeljivali su budžetski novac jedni drugima, kao i televiziji u vlasništvu biznismena iz Šida Aleksandra Vinčića, s kojim su poslovno povezani. Predstavnici Asocijacije bili su članovi u komisijama u 21 od ukupno 42 lokalne samouprave koje su, zaključno s krajem novembra, raspisale konkurse za sufinansiranje medijskih sadržaja. Od toga, 13 komisija u kojima su sedeli predstavnici AEMV dodelile su 39,1 milion dinara produkcijama u vlasništvu članova Asocijacije, televiziji Aleksandra Vinčića i osobama koje su sa njim povezane. Kako je pokazalo istraživanje, samo u ovoj godini njihov ukupan prihod na medijskim konkursima bio je 45,4 miliona dinara, a od 2015. do danas oko 127 miliona dinara. Šema raspodele novca između predstavnika Asocijacije i Vinčićevih firmi datira, naglašava se, još od prvih konkursa koji su raspisani na osnovu Zakona o informisanju i medijima iz 2014. godine. Osobe koje su poslovno povezane s Vinčićem osnivale bi privatne produkcije i prijavljivale bi se na konkurse na kojima o dodeli novca odlučuju njihove kolege iz Asocijacije, navodi BIRN. Dobijeni novac, često u višemilionskim iznosima, te privatne produkcije neretko bi potrošile za emitovanje materijala na Vinčićevoj televiziji, od koje bi se, kako se ističe, čak i iznajmljivala oprema za snimanje. Međutim, činjenica da se nešto zove Asocijacija krilo je, naglašava se, pravu prirodu te grupacije – u jednom periodu članove konkursnih komisija predlagalo je zapravo preduzeće Asocijacija elektronskih medija Vojvodine, što je bilo u suprotnosti sa zakonom. Početkom ove godine to preduzeće promenilo je ime u “Delta televizija doo”, a vlasnik je postao Aleksandar Vinčić, koji poseduje i “Sremsku televiziju” iz Šida koja je tokom 2015. dobila maksimalno dozvoljeni ukupni iznos od 23 miliona dinara. Od tada se ne pojavljuje na konkursima. Tokom prošle godine članove konkursnih komisija predlagalo je i Poslovno udruženje Asocijacija elektronskih medija Vojvodine, inače veoma blisko istoimenom preduzeću. I preduzeće i poslovno udruženje svojevremeno su delili ne samo fizičku adresu, već i imejl adresu i broj telefona, kao i sajt koji više nije aktivan, navodi BIRN.