Foto: FoNet/Zoran Mrđa

Reforma ni na papiru

U autorskom tekstu za list “Danas”, Poverenik Rodoljub Šabić sumira “događanja” u vezi sa dva zakona na kojima se zasnivaju prava građana koja Poverenik štiti – Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

“Usvajanje izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja bilo je planirano još krajem 2012. Predlog zakona je već bio u Skupštini Srbije. Povučen je i više nikad nije vraćen. Potom je planirano da septembru 2014. zakon bude usvojen. Nije usvojen. Pa je u prvoj verziji nacrta Akcionog plana planirano da bude usvojen u četvrtom kvartalu 2015. Potom, u “konačnoj” verziji Akcionog plana, planiran je drugi kvartal 2016! Potom?”, pita Šabić.

O drugom zakonu, onom o zaštiti podataka o ličnosti, Šabić kaže da je odavno jasno da je neophodno zameniti ga novim, “budući da je od samog početka njegove primene bilo jasno da ima mnogo nedostataka sa stanovišta usklađenosti kako sa savremenim standardima demokratskog sveta tako i sa našim Ustavom, da je nefunkcionalan i neadekvatan vremenu u kojem živimo.”

Dokle je došlo sa promenama ovog zakona? Šabić piše:

“Vlada je početkom 2013. formirala Radnu grupu sa zadatkom da ga pripremi. Rok za novi zakon prvobitno je bio kraj avgusta 2013, potom drugi kvartal 2014. Zatim, u prvoj verziji nacrta Akcionog plana za Poglavlje 23 više i nije bilo konkretnog roka, već je ‘akciono planirano’ da će ‘biti naknadno određen počev od trećeg kvartala 2015’. Zatim?”

Šabić piše da je Strategija zaštite podataka o ličnosti usvojena još u leto 2010, ali da do danas nije napravljen Akcioni plan (AP) za njeno sprovođenje, čime je Strategija obesmišljena. Ovaj dokument se u poslednjoj verziji Akcionog plana za Poglavlje 23 uopšte i ne pominje, piše Šabić, i zaključuje:

“Suštinska, prava vrednost tih pregovora nije broj otvorenih, čak ni zatvorenih poglavlja, već to što su (što mogu, moraju biti) podsticaj za sprovođenje suštinskih reformi, odnosno unapređenje ljudskih prava.”