Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija / Foto: FoNet/Aleksandar Levajković

TS: Propuštena godina u borbi protiv korupcije

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, koji je obeležen 9. decembra, Transparentnost Srbija podseća da Srbija ni do danas nije sprovela neke norme iz Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC) “iako smo među prvima potpisali i ratifikovali konvenciju”.

Programski direktor TS Nemanja Nenadić izjavio je za agenciju “Beta” da UNCAC poziva države članice da u svoj pravni sistem uvedu krivično delo nezakonito bogaćenje, odnosno “znatno uvećanje imovine javnog funkcionera ili službenika koje on ne može razumno objasniti s obzirom na njegova zakonita primanja”.

Po rečima Nenadića, ovo delo postoji u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije iz 2013. godine, “ali su prvo rokovi probijeni a zatim je i sama namera relativizovana”:

“Dodatnu konfuziju su donele najave donošenja Zakona o ispitivanju porekla imovine u premijerskim ekspozeima iz 2016. i 2017, čiji je sadržaj i dalje nepoznat, i čije se donošenje ne predviđa ni u Akcionom planu za poglavlje 23 EU integracija ni u antikorupcijskoj strategiji”, rekao je Nenadić.

Kada je reč o otklanjanju političkih uticaja na pravosuđe, Nenadić je rekao da bi državni organi mogli da učine simbolički gest – da ministarka pravde i predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe prestanu da učestvuju na sednicama Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

Inače, u saopštenju na svom sajtu, TS je ocenila da je 2017. “još jedna propuštena godina” u borbi protiv korupcije, te da “nisu poboljšani zakoni o Agenciji za borbu protiv korupcije, finansiranju političkih aktivnosti i slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. I dalje nije uređeno lobiranje, niti su poboljšana pravila o javnim raspravama u pripremi zakona. Srbija nije učinila ni jedan korak napred u smanjenju političkog uticaja u javnom sektoru”.